Selskab for Fremtidsforskning

Bekymringen om fremtiden er ikke ny. I 1960’erne tog denne bekymring afsæt i en ide og et ønske om at ”fremtiden er noget vi skaber selv”. Det blev starten på det der blev kaldt “Fremtidsforskning” (Future Studies). En bevægelse der var startet i Frankrig, spredt sig til USA og siden nu også til Danmark. Den…

A – FAQ

[movedo_title heading=”h1″ increase_heading=”200″]01[/movedo_title][movedo_title heading=”link-text” margin_bottom=”8″]Selskabets filosofi[/movedo_title][movedo_title heading_tag=”h2″ heading=”h2″]Hvad er Fremtidsforskning[/movedo_title]Hvad mener Selskabet med ordet ’fremtidsforskning’? Fremtidsforskning var et ord, som blev lanceret i det danske sprog af Arne Sørensen (minister, forfatter, filosof, modstandsmand under 2. verdenskrig, højskoleforstander og stifter af Selskabet) i midten af 60’erne, og hans anvendelse af ordet bør have en forklaring med…

Forside

Hvorfor Fremtidsforskning?   Vi er en folkeoplysende dansk tænketank stiftet i 1968. Formålet var (og er) at brede debatten om Danmarks fremtid ud til alle interesserede danskere, så fremtiden ikke kun bestemmes af en snæver magtelite. Tidens voldsomme paradigmeskifte kalder på en fornyet folkelig debat om fremtiden. “Den bedste måde at forudse fremtiden på, er…

Torben Bo Jansen Interview

Gennem årene har Selskab for Fremtidsforskning haft så prominente og bærende kræfter som professor Thorkil ‘Livrem’ Kristensen, provst og højskoleforstander (og stadig aktivt medlem) Helge Severinsen og magister i sociologi og fremtidsforsker, Torben Bo Jansen. Sidstnævnte, der døde i 2007, var – hævet over enhver tvivl – den mest dominerende skikkelse i fremtidsforskningens danske verden.Torben…

Selskabets historie

Fra dets start og til i dag er selskabet et non profit, NGO foretagende og det skal det fortsat være! Vi er landets første og dermed ældste selskab, der har beskæftiget sig med begrebet ‘fremtidsforskning’. Det første selskab blev stiftet i 1967 af redaktøren, ministeren, kosmopolitten og senere højskoleforstander, Arne Sørensen. Senere stiftede han to…