2021-10-17

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Torben Bo Jansen:
(1942-2007). Magister i sociologi 1968, ansat på Københavns Universitet 1966-74, tilknyttet Instituttet for Fremtidsforskning 1974-1982 og leder af Institut for Anvendt Fremtidsforskning siden 1982. Har været formand og generalsekretær for Selskabet for Fremtidsforskning. Modtaget priser fra N&R Fonden, Tekstilindustrien, Dafolo Fonden og SKF. Forfatter og medforfatter af bøger og artikler om sociologiske emner og fremtidsforskning, bl.a. ’Massekommunikationsmidler i Danmark’, 1966; ’Samfundsorientering’, 1969; ’Valg af Fremtid’, 1983; ’Danske Fremtider’, 1987-92 og ’Danmark om ti år – ti brikker til et nyt billede’, 2000.

Niels Ole Ellegaard:
Født i 1939. Statsautoriseret revisor eksamen 1971 – partner i RevisorCentret – nu Ernst & Young til 1993. Selvstændig virksomhed siden 1993. Etableringsvejleder 1994 – 96. ErhvervsService Leverandør fra 2000. Deltog i initiativgruppen, som etablerede Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet og NAF, NyArbejdsgiverForening, interesseorganisation for nydanske virksomhedsejere. I dag er min virksomhed udvidet med foredragsvirksomhed fortrinsvis om Værdibaseret ledelse, rådgivning i indførelse af individuelle Værdistyringskontrakter samt indførelse af VidenRegnskab, som måler effekten af indførelsen af Værdibaseret ledelse. Litteratur: Projekteksport, juridiske aspekter, Schulz 1992 + en række artikler om Regnskabsforhold, bl.a. Videnregnskabet, regnskabsaflæggelse baseret på Værdistyring. noe@no-ellegaard.dk – www.no-ellegaard.dk

Peter L. Theisen:
Virksomhedskonsulent i eget firma gennem 8 år – www.pltconsult.dk – med speciale i projektledelse og forretningsudvikling. Har førhen arbejdet som produktchef hos Philips (med ansvar for lancering af CD-mediet i Danmark), marketingchef hos Fona og udviklingschef hos FinansSupport/SDC (kommercielle aspekter ved lancering af Home Banking i Danmark). peter@theisen.dk. Medlem af forretningsudvalget for Selskabet for Fremtidsforskning.