2021-10-26

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Torben Bo Jansen,
Født 1942, magister i sociologi 1968, ansat på Københavns Universitet 1966-74, tilknyttet instituttet for Fremtidsforskning 1974-82 og leder af Institut for Anvendt Fremtidsforskning siden 1982. Har været formand for Selskabet for Fremtidsforsk-ning og fungerer aktuelt som Selskabets generelsekretær. Modtaget priser fra N&R Fonden, Tekstilindustrien, Dafolo Fonden og SKF. Forfatter og medforfatter af bøger og artikler som sociologiske emner og fremtidsforskning, bl.a. ’Massekommunikationsmidler i Danmark’, 1966; ’Samfundsorientering’, 1969; ’Valg af Fremtid’, 1983; ’Danske Fremtider’ 1987-92 og ’Danmark om ti år – ti brikker til et nyt bil-lede’, 2000. www.fremtidsforskning, dk.tbj@fremtidsforskning.dk

Peter Møller,
Professor i korrosion og overfladeteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (IPL – MPT). Har gennem mere end 15 år været dybt engageret i anvendelsen af IT-teknologi i forbindelse med undervisning. Har deltaget i en lang række internatio-nale E-læringsprojekter og producerede således allerede i 1995 sammen med et tysk didaktik institut den første multimedia CD-ROM (ALUSURF) indenfor området overfladeteknologi. Anvender allerede mange af disse islæt i undervisningen på DTU og har både alene og sammen med sine samarbejdspartnere modtaget inter-nationaleanerkendelser. Har således også været initiativtager og primus motor i DTU´s nye aktivitet angående symmetrisk E-learning via E-platforme. Formålet er her at udbyde DTU undervisning internationalt på udvalgte fagområder og derved gøre Universitet til én førende global leverandør af universitær realt time on line undervisning af høj kvalitet på Internettet. Har her allerede startet projektet Glo-bal learning, der via et konkret privat finansieret projekt skal demonstrere dette.

Bjarne Ottesen,
Født i nov. 1949, er speciallæreruddannet fra Hjørring Seminarium i 1975. Senere diplomuddannelse i ungdomspædagogik. Cand. pæd. stud. fra 1999. Blev ansat som skolekonsulent i Søndersø og Bogense kommuner ligeledes 1975. Senere an-sat som forstander for Tolne efterskole. Leder af SATS puljeprojekt vedr. modvirkning af marginalisering i Social- og arbejdsministeriet og konsulent for EU vedr. Second Chance Schools. Præsident i Green Cross Danmark siden 1997. Højskoleforstander på Baaring Højskole fra april 2000.

Peter L. Theisen,

Merkonom, selvstændig konsulent i eget firma gennem de seneste 6 år – pltconsult.dk – med speciale i projektledelse og forretningsudvikling. Har førhen arbejdet som produktchef for Philips (med bl.a. ansvaret for lancering af CD-mediet) og som udviklingschef hos FinansSupport (med bl.a. ansvaret for de kommercielle aspekter forbundet med lancering af Home Banking). peter@theisen.dk