2021-10-26

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Danske fremtider – fremtidens Danmark: Projekt Danvirk

af Torben Bo Jansen og Peter L. Theisen

Institut for Anvendt Fremtidsforskning og Selskabet for Fremtidsforskning

Projektbeskrivelse

Dansk velstand og velfærd forudsætter et nyt produktionsgrundlag, der ikke kan udkonkurreres af billige videnstunge ydelser fra ulande som Indien og Kina. Det ny produktionsgrundlag er lokale og nationale netværk af specialiserede virksomheder, der kan tilbyde individualiserede totalløsninger, som opfylder brugernes krav til effekten.

Projekt Danvirk skal skabe det ny produktionsgrundlag. Målet for det næste tiår er et antal bæredygtige netværk, der udnytter backcasting ved hjælp af realtime E-learning platform til at løse bl.a. offentligt udliciterede opgaver.

Projekt Danvirk er både simpelt og let forståeligt som et hus af LEGO klodser. Beskrivelsen fylder ikke en hel side, jf. afsnit 3.2. Det er forudsætningerne for projektet, der ikke er enkle og umiddelbart indlysende. Det efterfølgende fylder derfor meget mere end én side og handler især om forudsætningerne for Projekt Danvirk.