2021-10-24

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Nils Bech
Konceptdesigner og projektkonsulent (Leading Projects) med 30 års erfaring i udvikling af ledelse, organisation og projekter i private og offentlige virksomheder. Pensioneret i 1999 som orlogskaptajn og chef for studie- og konceptudvikling ved Forsvarets Center for Lederskab, Gurrehus. Kst. 2007 som generalsekretær for Selskabet for Fremtidsforskning.
Mail: nils.bech@opendoors.dk; hjemmeside: www.opendoors.dk.

Henrik Johannsen Duus
Lektor, ph.d. ved Copenhagen Business School, Center of Market Economics, med speciale i vidensproduktion i virtuelle netværk, strategisk forecasting og innovation/ forretningsudvikling. Seneste udgivelser: Strategic forecasting – theory, practice and strategy, CME 2008, Strategisk Forecasting som Erhvervsøkonomisk Disciplin, CME 2007/14, E-learning Paradigms and The Development of E-learning Strategy, CME 2006-011, E-learning Paradigmer og E-learning Strategiudvikling, CME 2003, Coaching in High-end E-learning Systems, med Steen Ehlers, bidrag til From E-learning to Knowledge Creation – Bridging the Gap Between Learning and Working, CME 2002.
Mail: hjd.cme@cbs.dk..

Torben Bo Jansen
(1942-2007). Magister i sociologi 1968, ansat på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet 1966-74. Tilknyttet Instituttet for Fremtidsforskning 1974-1982. Siden 1982 leder af Institut for Anvendt Fremtidsforskning og senere Center for Udviklingsteknologi. Generalsekretær og formand for Selskabet for Fremtidsforkning og vicepræsident for Akademiet for Fremtidsforskning. Initiativtager til Eksperimentel Erhvervsudvikling, senere Danvirk. Forfatter af bøger og artikler om sociologiske emner og fremtidsforskning, bl.a. ”Valg af fremtid” 1983, ”Danske Fremtider” 1987-1992 og ”Danmark om ti år” 2000. Manuskript om ”Fremtidsvalg” er under udgivelse posthumt.(1942-2007). Magister i sociologi 1968, ansat på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet 1966-74. Tilknyttet Instituttet for Fremtidsforskning 1974-1982. Siden 1982 leder af Institut for Anvendt Fremtidsforskning og senere Center for Udviklingsteknologi. Generalsekretær og formand for Selskabet for Fremtidsforkning og vicepræsident for Akademiet for Fremtidsforskning. Initiativtager til Eksperimentel Erhvervsudvikling, senere Danvirk. Forfatter af bøger og artikler om sociologiske emner og fremtidsforskning, bl.a. ”Valg af fremtid” 1983, ”Danske Fremtider” 1987-1992 og ”Danmark om ti år” 2000. Manuskript om ”Fremtidsvalg” er under udgivelse posthumt.

Klavs Lindeneg
Lektor, ph.d. ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet med speciale i velfærdsøkonomi. Personligt udpeget medlem af Energiklagenævnet. Har bl.a. udgivet bøgerne ”Prioritering & styring” 1993 (2.udgave 1998), ”Frihed, lighed og effektivitet” 2000, og noteudkast til ”Governance and Decision Making” 2008.
Mail: klavs.lindeneg@econ.ku.dk.

Peter L. Theisen
Virksomhedskonsulent i eget firma gennem 10 år med speciale i projektledelse og forretningsudvikling. Har tidligere arbejdet som produktchef hos Philips (med ansvar for lancering af CD-mediet i Danmark), marketingchef hos Fona og udviklingschef hos FinansSupport/SDC (kommercielle aspekter ved lancering af Home Banking i Danmark). Formand for fremtidsforskning.dk.
Mail: peter@theisen.dk; hjemmeside: www.pltconsult.dk.