2021-10-26

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Af kst. Generalsekretær Nils Bech

Som det allerede fremgår af velkomsten inviterer vi i denne første digitale udgave af FUTURIBLERNE til en konstruktive dialog mellem bevarelse og fornyelse, som kan danne grundlag for beslutninger, der fører til udbredt, indsigtsfuld og positiv brug af fremtidsforskningens metoder og midler.
Gennem digitalisering og interaktiv brugerflade har fremtidsforskning.dk effektive redskaber til at give dig indflydelse på selskabets valg mellem mulige fremtider. Det vil vi benytte os af til at stille nogle spørgsmål, som tilsammen udgør en procedure, hvis første del skal føre til valg af mål. Procedurens anden del er backcasting for at sondere terrænet mellem målet og den aktuelle tilstand. Tredje del er så den række af valg, vi senere må træffe undervejs mod målet.

Hver del består af flere trin. For hvert trin drager vi foreløbige konklusioner, der senere bliver sammenholdt, tolket og endelig konkluderet. Det skal dog ikke forstås anderledes, end at vi altid kan gå tilbage og foretage tilføjelser, rette eller slette efterhånden som vi bliver klogere i den iterative proces.

Det lyder som en noget langstrakt affære. Og det er den også. Til gengæld giver den en høj grad af sandsynlighed for et sammenhængende og velbegrundet resultat. Metoden har ikke tidligere været anvendt i virtuel form, men da vi prioriterer din indflydelse og seriøs bear-bejdning frem for høj hastighed, syn’s vi, at Fælles, Værdibaseret Målsætning, som metoden kaldes, vil være et rigtigt valg her. Det må naturligvis ikke hindre for-retningsudvalg eller webredaktion i at træffe nødvendige valg undervejs, herunder hensigtsmæssige skift i tempo mv. Fx tager vi måske flere trin ad gangen. Endelig arbejder vi parallelt med flere opgaver samtidigt.

Målsætningsproceduren blev udviklet ved Forsvarets Center for Lederskab i løbet af 80erne. Opgaven var at skabe ledelses- og beslutningsformer, som var transparente, fair og involverende, og som støttede lederne i at holde fingrene fra den materie, medarbejderne havde ekspertise i, for selv at koncentrere sig om at tilvejebringe optimale udfoldelsesmuligheder for medarbejderne – altså lede! Derfor skal figuren til venstre tjene til at fastholde tanken om, at vi har mulighed for dialoger, som kan transformere personlige mål til fælles billeder af ønskværdig fremtid.

Figuren til højre giver et overblik over forløbet af de seks trin i målsætningen.
nils-bech

Det er tydeligt nok, at søjlen til højre står lidt usikkert. Det skyldes, at traditioner har det med at ældes i den forstand, at idé, politik og regler ret hurtigt kommer i utakt. Der bliver behov for reparation. At den venstre understøtning af frontispicen også skulle være en søjle, kræver lidt fantasi: Ideen er, at den består af menneskers meninger, holdninger og adfærd. Styrken ligger i, at den lever, er elastisk og tilpasningsdygtig. Stilladset i midten holder frontispicen, mens reparation og tilpasning foregår.

Vision Aktion Tradition Vision Aktion Tradition

Efter i trin 1 at have formuleret, hvilken del af virkeligheden vi bearbejder her, arbejder vi parallelt i de to søjler gennem trin 2 til 4, inden vi rejser stilladset i midten. Metoder og midler nederst symboliserer de efterfølgende dele: backcasting og valg af vej til målet.

Den venstre søjles navn, vision, er overskrift på den konklusion, der skal drages som grundlag for formulering af mål og formål, mens den højre søjle har den dobbelte funktion først at præcisere den aktuelle tradition siden at beskrive den nye tradition i fremtidsforskning.dk.

Hv-spørgsmålene mellem figurerne er en hjælp til at kategorisere og differentiere de udsagn mv., som karakteriserer de fire niveauer, figurerne omfatter.

Så her i første trin er opgaven altså at fastslå, hvem der sætter mål for hvad, og hvor vi befinder os i udgangspunktet. De første to spørgsmål besvarer vi let: Det er selskabets medlemmer, som sætter mål for fremtidsforskning.dk. Det tredje spørgsmål kræver noget mere af dig.

Tryk her for at komme til det sted på websitet, hvor du kan skrive dine svar på følgende fire spørgsmål:

1. Hvad giver selskabet mig, og hvad har selskabet givet mig?
(Fx inspiration og stof til eftertanke.)

2. Hvad giver jeg selskabet, og hvad har jeg givet selskabet?
(Fx loyalitet og positiv omtale.)


3. Hvad ønsker jeg derudover (1), at selskabet giver mig?

(Fx synlige tegn på, at vi påvirker samfundsudviklingen positivt.)

4. Hvad tror jeg derudover (2), at selskabet ønsker af mig?
(Fx bidrag til bloggen og opfordring til medlemskab.)

På forhånd tak for, at du vil medvirke til at formulere mål for udbredt, indsigtsfuld og positiv brug af fremtidsforskningens metoder og midler!