2024-07-14

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Maj 2017, Årgang 45. nr. 8-9  Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (419) Dansk
-Tema: Fremtidens Landsbyer II
Redaktion: Tyge Mortensen

November 2016, Årgang 44. nr. 5-7  Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (418) Dansk
-Tema: Fremtidens Landsbyer I
Redaktion: Tyge Mortensen

Oktober 2015, årgang 43, nr. 4 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (415) Dansk
-Tema: Midt i det hele – nye strategier for medborgerskab
Redaktion: Katrine May Hansen

October 2015, volume 43, no. 4 Published by the Association of Future Studies (415) English
-Theme: In the midst of it all – New strategies for citizenship

Editor: Katrine May Hansen

September 2014, årgang 42, nr. 3-4, Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (412)
-Tema: Den Store Fortælling
Redaktion: Henrik Johannsen Duus

Futuriblerne: 1991, årgang 19, nr. 3-4 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning (275)
-Tema: Virksomhedsledelse, økonomistyring og økonomirapportering i en ny virkelighed
Redaktion: Helge Severinsen, Torben Bo Jansen