2022-01-27

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Forord

 

Nærværende udgave af Futuriblerne er et dobbelt temanummer om innovation og innovationsøkonomi.  Innovation har igennem en årrække været et af de hotteste emner indenfor det samfundsvidenskabelige område.  Fra en meget ydmyg start som et delemne i økonomisk teori for flere hundrede år siden er det ikke mindst indenfor de seneste 35 år vokset til sin nuværende fremtrædende plads indenfor Samfundsvidenskab.  Innovation har samtidig en bredspektret karakter, idet emnet i dag angribes fra ikke mindst økonomiske, sociologiske, psykologiske, pædagogiske, statistiske, historiske, etnologiske, antropologiske, teknologiske og filosofiske vinkler.

Hvorfor denne interesse for innovation? Jo – innovation, forstået som fornyelse, er ganske enkelt grundlaget for vort samfunds udvikling og velstand. I et hypotetisk samfund, hvor alle dagens handlinger og al aktivitet er rutinemæssige og foregår ganske som de gjorde den foregående dag, ville alt i sagens natur være stillestående. Et sådant samfund ville ikke udvikle sig og velstanden ville stagnere. Var intet nyt sket siden stenalderstadiet ville man selvsagt stadig være på stenalderstadiet.

Denne fornyelsesproces – som innovationsprocessen jo er – har andet end en materiel karakter, den både påvirkes af og påvirker kultur, sprog og religion. Men vores måde, at tænke over innovationen har i høj grad set den som en materiel proces i sit udtryk. Dette er måske nærliggende, men man kan spørge, hvilke årsager og processer ligger der bag skabelsen af innovation?

At udforske sådanne årsager og processer med henblik på at fremme skabelsen af innovation må ganske enkelt ses som afgørende, hvis vi skal sikre Danmarks velstand og velfærd i fremtiden. Men mere end velstand, arbejdspladser og velfærd står på spil. I en stadig mere globaliseret verden bliver det særdeles afgørende, hvorledes det enkelte land eller den enkelte region positionerer sig selv. Er det materielle økonomisk-teknologiske grundlag ikke i orden vil handlemuligheder indsnævres, således at det ikke-materielle – herunder politik og kultur – reduceres i betydning.

Til dette temanummer har Futuriblerne samlet en række bidragydere, som alle har arbejdet med innovation ud fra et både akademisk og praktisk perspektiv. Bidragyderne søger i dette temanummer at grave et spadestik dybere ned og få afdækket årsager og processer, som kan fremme innovation i det danske samfund.

De valgte artikler spænder meget vidt og dækker bl.a. oversete forudsætninger for innovation, brobygningen til politik og kapital, bekymringsindustrien som innovationsbarriere, medarbejdere som innovationsressource, innovationsskabelse via uddannelsessystemet, innovationsprocessen i kulturhistorisk belysning samt sammenhængen mellem mikrofinansiering og innovation.

Alt i alt kommer vi således godt rundt om innovation og mulighederne for at fremme innovation i Danmark til gavn for samfundet og erhvervslivet.

God fornøjelse med læsningen

 

Henrik Johannsen Duus