2024-07-14

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Duus, Henrik Johannsen: lektor, Ph.D., Institut for Afsætningsøkonomi, CBS (hjd.marktg @cbs.dk)

Hansen, Jesper Lau: dr. jur., juraprofessor i kapitalmarkedsret, KU

Pehrson, Lars: konservatorieuddannet fløjtenist, direktør, Merkur Andelskasse

Theisen, Peter L.: virksomhedskonsulent, formand for Selskabet for Fremtidsforskning

Valgreen, Carsten: tidl. cheføkonom i Danske Bank og nu partner i Benderly Economics

Weise, Kristian: tidligere sekretariatsleder for ’Socialdemokraterne i EU’, nu dir. for CEVEA

Zuckerman, Ezra W.: professor, økonomisk sociologi m.m., Sloan School of Management, MIT