2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Februar 2011 årgang 39, nr. 1. Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning, fremtidsforskning.dk.

Redaktion: Nils Bech

Tema: Backcasting i praksis: Begreber, Forudsætninger, Eksempel

Download hele nummeret her: FUT 1 2011

Redaktionelt  forord 4

Backcasting i  praksis 6

 • At  fjerne  uvished  og  håndtere  usikkerhed 7

Begreber  i  backcasting 9

 • Tilbageregning 10
 • Justering  af  mål 11
 • Viften  af  muligheder 12
 • Udvikling  følger  en  s-­kurve 15

Forudsætninger  for  backcasting 22

 • Vision 23
 • Formål,  mål,  metoder  og  midler 25
 • At  nå  mål 26

Fra  forecasting til  backcasting 27

Backcasting og  demokratiudvikling 28

 • Skab  retning! 29
 • Skab  oversigt! 34
 • Gør  en  indsats! 39

Efterskrift 46