2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

September 2006, årgang 34, nr. 3 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Redaktion: Torben Bo Jansen

Tema: Hvad skal Danmark leve af om 10-15 år? Sjette del: Fremtiden for dansk forskning og højere uddannelse

Indhold:

Redaktionelt forord 2

1. Vurdering af universitetsreformerne 4

1.1 De igangværende reformer af danske universiteter og forskningsinstitutioner

1.2 Antagelser om forskning og højere uddannelse 6

1.3 Samlet vurdering af universitetsreformerne 13

2. Universiteterne om 15-30 år: Hvad er udviklingsmålet? 14

2.1 Udvikling 14

2.2 Videnskabelig udvikling 19

2.3 Stikord til en anden debat 28

3. Konklusion 32

Bilag: Efterprøvning af videnskabelige udsagn 34

Henvisninger