2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

December 2002, årgang 30, nr. 4 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Redaktion: Torben Bo Jansen

Tema: Ledelse, udvikling og økonomi II – Teknikkerne

Indhold:

Redaktionelt forord 4

1. Indledning og sammenfatning 5

1.1 Udvikling – hvad er problemet (mission)? 5

1.2 Udvikling – hvordan ser en løsning ud (vision) 7

1.3 Udvikling – hvad er målet (strategi) 11

1.4 Udvikling – hvad omfatter metoderne (taktik)? 12

1.5 Introduktionsteknik: Hvor er virksomheden på vej hen? 13

2. Overvågningsteknik: Er virksomheden på rette vej? 14

2.1 Forudsætninger 14

2.2 Teoretiske antagelser 14

2.3 Teknik 15

3. Udvidet Regnskabsanalyse: Holder virksomheden sig på rette vej? 19

3.1 Forudsætninger 19

3.2 Teoretiske antagelser 19

3.3 Teknik 20

4. Backcasting: Har virksomheden skabt grundlaget for ny udvikling? 24

4.1 Forudsætninger 24

4.2 Teoretiske antagelser 24

4.3 Teknik 24

5. Værdiledelse: Er virksomheden forberedt på nye vilkår? 29

5.1 Forudsætninger 29

5.2 Teoretiske antagelser 29

5.3 Teknik 30

6. Økonomisk videnregnskab: Kan virksomheden beregne lønsomheden? 35

6.1 Forudsætninger 35

6.2 Teoretiske antagelser 35

6.3 Teknik 35

7. Noter til teknikkerne 37

Teknisk Bilag: Idealmodel, interaktionsmønster og teknikker 49

Henvisninger 54