2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Marts 2002, årgang 30, nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Redaktion: Torben Bo Jansen

Tema: Hvorledes analyseres og vurderes miljøproblemer? Nutidens krav til fremtidens trafik – et eksempel

Indhold:

Redaktionelt forord 1

1. Metoden 4

2. Transportsektoren og trafikale belastninger 7

3. Selvregulering 9

4. Transportsektorens selvregulering 10

5. Problemformulering 14

6. Trafikpolitik 16

7. Nutidens krav 19

8. Den kopernikanske vendning 21

9. Sammenfatning 22

10. Henvisninger 23

Bilag 1: Figurer og skemaer 25

Bilag 2: Simulationsmodel af transportsektoren 31