2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

December 2001, årgang 29, nr. 4 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Redaktion: Nils Bech

Tema: Åbne døre – til redskaber for bærende projekter

Indhold:

Indledning 2

Hovedregnskab ved planlægning af bærende projekter:

Fælles værdibaseret målsætning 4

Hovedregnskab ved planlægning af bærende projekter:

Torben Bo Jansen: Backcasting 9

Hovedregnskab ved planlægning af bærende projekter:

Fælles, målrettet beslutningstagen 15

Organisationsformer i det bærende projekt 16

Matrixkonferencen 17

Formidlingskonferencen 18

Den omvendte formidlingskonference 19

To mand frem 19

Simulering af det bærende projekt 20

Frede Asgaard, INSIGHT: Virksomhedsindsigt 21

Litteratur 23