2019-06-25

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

1988, årgang 16, nr. 2 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Indhold:

INTRODUKTION OG SAMMENFATNING 3

1. FORESTILLINGER OM EFs INDRE MARKED 5

1.1 Beslutningerne om det indre marked 5
1.2 Økonomiske vurderinger af de indre markeds betydning 6

  • Samlede vurdering
  • Vurderinger af de enkelte områder
  • Forudsætningerne for de økonomiske vurderinger
  • Første forudsætning
  • Anden forudsætning
  • Tredje forudsætning
  • Mulige udviklinger i 1990-erne

1.3 Det indre markeds betydning for Danmark 13

1.4 Virksomhedsledelsens formulering af det indre markeds betydning for virksomheden 17

  • Ledelsens forestillinger
  • Spørgsmål om det indre markeds betydning for en virksomhed

2. FORMULERING AF UDVIKLINGSOPGAVER 23

2.1 Forberedelse på 1990-erne 23

  • Reel usikkerhed
  • Opgaveformulering

2.2 Konceptformulering og -udvikling 25

  • Hvad er et koncept?
  • Konceptudvikling
  • Formulering af koncept

2.3 Byggeeksport som udviklingsopgave 29

  • Hvad skal tilbydes?
  • Hvad skal udvikles?

HENVISNINGER 33