2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

1988, årgang 16, nr. 2 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Indhold:

INTRODUKTION OG SAMMENFATNING 3

1. FORESTILLINGER OM EFs INDRE MARKED 5

1.1 Beslutningerne om det indre marked 5
1.2 Økonomiske vurderinger af de indre markeds betydning 6

 • Samlede vurdering
 • Vurderinger af de enkelte områder
 • Forudsætningerne for de økonomiske vurderinger
 • Første forudsætning
 • Anden forudsætning
 • Tredje forudsætning
 • Mulige udviklinger i 1990-erne

1.3 Det indre markeds betydning for Danmark 13

1.4 Virksomhedsledelsens formulering af det indre markeds betydning for virksomheden 17

 • Ledelsens forestillinger
 • Spørgsmål om det indre markeds betydning for en virksomhed

2. FORMULERING AF UDVIKLINGSOPGAVER 23

2.1 Forberedelse på 1990-erne 23

 • Reel usikkerhed
 • Opgaveformulering

2.2 Konceptformulering og -udvikling 25

 • Hvad er et koncept?
 • Konceptudvikling
 • Formulering af koncept

2.3 Byggeeksport som udviklingsopgave 29

 • Hvad skal tilbydes?
 • Hvad skal udvikles?

HENVISNINGER 33