2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

1988, årgang 16, nr. 3-4 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Indhold:

Redaktion Jette Jansen og Torben Bo Jansen

Tema: Valg af Sundhedsvæsen

1. INTRODUKTION: Hvorledes analyseres sundhedsvæsenets fremtider? 3

1.1 Emneafgrænsning 3

1.2 Udviklingsplanlægning 4

2. PROBLEMERKENDELSE: Skal sundhedsvæsenet opfylde nye krav? 6

2.1 Modstridende udviklingstendenser. Sygdomsbegreber og sygdomsmodeller 6

2.2 Udvidede værdiforestillinger. Sygdomsvæsenet som sundhedsvæsen 8

2.3 Eksempler på modstridende udviklingstendenser 9

  • Svangreprofylakse og fødselshjælp 9
  • Behandling af forhøjet blodtryk og åreforkalkning samt forebyggelse af komplikationer dertil 14
  • Sammenfatning om forebyggelse 15

2.4 Velfærdspolitiske grænser 17

2.5 Konklusion 22

3. PROBLEMFORMULERING: Hvad skal ændres i sundhedsvæsenet? 24

3.1 De utidsvarende forudsætninger for sundheds- og sygdomsvæsenet 24

3.2 Betingelser for sundhedsvæsenets mistilpasning 24

3.3 Betingelser for omstilling 30

3.4 Nødvendige fornyelser af sundhedsvæsenets forudsætninger 32

3.5 Konklusion 33

4. PROBLEMFORSTÅELSE: Hvorledes gennemføres en omstilling af sundhedsvæsenet? 34

4.1 Scenario for fremtidens praktiserende læge: Lægerådgiveren 34

4.2 Finansiering af helsetjenesten 37

4.3 Udviklings- og forsøgsopgaver 38

4.4 Indførelse af helsetjeneste 42

4.5 Overtalelseskraft 44

5. SAMMENFATNING: Trin i en udviklingsplan for en helsetjeneste 46

Sundhedsvæsenets Ustyrlighed