2021-09-26

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

1989, årgang 17, nr. 4-5 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Tema: Thorkil Kristensen 1899-1989

Thorkil Kristensen 1899-1989 5

V. Güntelberg: Sikkerhedspolitiske studier 7

T.E. Thastrup: En termodynamisk vurdering af menneskets hidtidige historie 15

Ole Bernt Henriksen: 1789. Det moderne despotis grundlag? 19

Gert Strande-Sørensen: Kontakt med ikke-jordiske civilisationer? 23

Per Jahn: Studie i vikingetidslitteratur: Værdier, Guld og Gener 27

Bjarne Ruby: Nytten af værdiforskning 39

Vagn Bent Lauridsen: Nogle overvejelser om KSIM-ligevægte 45

Helge Severinsen: Fremtidsforskningens fremtider 47

Erik Høgh: Kan fremtidsforskningen være visionær? 51

Thorkil Kristensen: Efter 1982 55

Årsberetning for Selskabet for Fremtidsforskning 77

Årsberetning for Akademiet for Fremtidsforskning for året 1988 83

Om Selskabet for Fremtidsforskning 95