2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

1991, årgang 19, nr. 3-4 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Futuriblerne, redaktionsudvalg: Helge Severinsen, Torben Bo Jansen

Indhold:

Redaktionelt forord 1

Del 1

 • Problemformulering 3
 • Virksomhedsdrift: De historiske betingelser og de nye betingelser 4
 • Problemklassificering 5
 • Arbejdshypotese 6
 • Lidt historie 7
 • Fra “management” til “ledelse” 7

Del 2

 • Management og ledelse i en foranderlig verden 13
 • En ny ledelsesmodel: Værdiledelse 15
 • Foreløbig afrunding 21
 • Krav til registreringssystemet 21
 • Årsregnskabet som en økonomisk model af virksomheden 28
 • Afrunding 29

Noter 31

Litteratur 35