2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

1992, årgang 20, nr. 2 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Indhold:

Redaktionelt forord

1. Forord – om mål og metode

2. Problemformulering

3. Fremtider

 1. Fremtidsbegrebet – tid og fremtid
 2. At skelne mellem usikkerhed og uvished
 3. Stabile perioder og overgangsperioder
 4. Fremtidsbevidsthed og dobbeltvirkende beslutninger
 5. “Tænke baglæns og handle forlæns”
 6. Resultatplaner

4. Barnets Tarv

5. Et organisationskoncept

 1. Organisationskonceptet
 2. Kvalifikationer, krav og mødepunkter
 3. Værdiforestillinger
 4. Observerbare processer og målestokke
 5. Aktuelle aktiviteter og fremgangsmåder
 6. Udarbejdelse af et skolekoncept
 7. Forslag til et skolekoncept
 8. Indførelse af skolekonceptet

Skolens Valg af Fremtid