2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

1994, årgang 22, nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Tema: METODIK FOR OMSTYRING OG FORNYELSE

af Torben Bo Jansen

Indhold:

Forord 1

Resumé 2

Forudsætninger

 • Sproget som analyseredskab – hvorledes tænker og taler ledere? 3
 • Resultat-sikkerhed – hvilke krav skal erfaringerne opfylde? 4
 • Grundbegreber – hvad skal ledere kunne tale om? 4
 • Antagelser – hvorledes betragtes sociale organisationer? 6

Problemerkendelse

 • Ledelsesbegrebet – hvad er ledelse? 8
 • Ledelseskvalifikationer – hvad er en leder? 8
 • Ledelsesteamet – hvad omfatter ledelsesadfærden? 9

Problemformulering

 • Ledelsesopgaven – hvad kræves af ledelsen? 10
 • Ledelsesbeslutninger – hvorledes træffes ledelsesvalg? 12
 • Prognoser – hvorledes behandles usikkerhed? 13

Problemforklaring

 • Ledelsesformer – hvorledes tilrettelægges beslutningskæden? 14
 • Strategi – hvad er strategisk ledelse? 14
 • Udviklingsprocessen – hvorledes behandles uvished? 16

Problemløsning

 • Ledelsesteknikker – hvorledes analyseres valgmuligheder? 18
 • Omstyring – hvorledes indføres strategisk ledelse? 22
 • Valg af fremtid – hvad gør læseren? 23

Kilder 25