2023-09-23

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Nils Bech: Konceptdesigner og projektkonsulent (Leading Projects) med 30 års erfaring i udvikling af ledelse, organisation og projekter i private og offentlige virksomheder. Pensioneret i 1999 som orlogskaptajn og chef for studie- og konceptudvikling ved Forsvarets Center for Lederskab, Gurrehus. Kst. 2007 som generalsekretær for Selskabet for Fremtidsforskning.

Birgitte Birkvad: De danske undervisningsorganisationers repræsentant i Bruxelles. Læreruddannet og har først arbejdet i 24 år på Høje Gladsaxe Skole, siden i 10 år som konsulent i Danmarks Lærerforening, inden hun fik den nuværende stilling. Hjemmeside: www.dlint.org.

Steen Hildebrandt: Professor i ledelse og organisationsteori ved Handelshøjskolen på Aarhus Universitet. Tidligere vismand i Det nationale Kompetenceråd. Foredragsholder, forfatter og litteraturanmelder. Hoved-redaktør af flere af Børsen Forums ledelseshåndbøger og fagredaktør for ledelse på Dagbladet Børsen. Bestyrelsesformand og -medlem i flere virksomheder og rådgiver i ledelsesspørgsmål m.m. Formand for bestyrelsen for og partner i rådgivningsvirksomheden Hildebrandt & Brandi A/S (www.hildebrandtbrandi.com). Formand for og medlem af andre bestyrelser og advisory boards, bl.a. KaosPiloterne, Rønde Højskole og Efterskole, Systematic Software Engineering A/S. Endv. medstifter af foreningen Børns Livskundskab, som stod bag konferencen om Den niende intelligens i Århus 2007 (www.bornslivskundskab.dk).

Torben Bo Jansen: (1942-2007). Magister i sociologi 1968, ansat på Københavns Universitet 1966-74, tilknyttet Instituttet for Fremtidsforskning 1974-82 og leder af Institut for Anvendt Fremtidsforskning siden 1982. Har været formand og generalsekretær for Selskabet for Fremtidsforskning. Modtaget priser fra N&R Fonden, Tekstilindustrien, Dafolo Fonden og SKF. Forfatter og medforfatter af bøger og artikler om sociologiske emner og fremtidsforskning.

Stig. G. Lund
: Specialkonsulent i Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, BUPL, med speciale i pædagogik og uddannelse.

Helge Severinsen: Cand.theol. 1954 fra Aarhus Universitet; højskolelærer, visiting professor på college i USA, højskoleforstander gennem 16 år på Antvorskov; Skælskør Folkehøjskole, siden sognepræst og provst, nu pensioneret. Forfatter, sang- og salmedigter. Mange års arbejde med dansk og international uddannelsesplanlægning, herunder som director for Unesco Interregional Seminar on Adult Education og formand for Det centrale Uddannelsesråd 1982. Tidl. fmd. For Selskabet for Fremtidsforskning.