2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

1994, årgang 22, nr. 3 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Tema: Det kognitive samfunds nye ord

Forord 1

Ordliste:

Ansvar, Arbejde, Beslutningstager, Demokrati, Fred, Fremtid, Frihed, Futuriblerne, Indsigt, Informationsforbrug, Informationsteknologi, Intelligent organisation, Internationalisering, Kognitive samfund, Kognitive værdier, Kommunikation 3-14

Kultur, Kvalifikationer, Ledelse, Livscyklus se Udviklingscyklus, Markedskonkurrence, Netværk se Intelligent organisation, Produktion, Prognose, Sundhed, Uddannelse se Kvalifikationer, Udviklingscyklus, Usikkerhed, Uvished, Velfærd, Ældre 14-24

Bidragydere:

Erik Vitus Andersen (EVA), Halvor Lund Christiansen (HLC), Erik Høgh (EH), Jette Jansen (JJ), Torben Bo Jansen (TBJ), H.J. Jürgensen (HJJ), Ole Ravn Jørgensen (ORJ), Jens Ledgaard (JL), John Bern Nielsen (JBN), Kirsten Rudfeld (KR), Helge Severinsen (HS), Jørn Skovsgaard (JS).