2024-04-16

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

1995, årgang 23, nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Redaktion: Torben Bo Jansen

Tema: Informatik og Innovationskrise

Indhold:

Redaktionelt oplæg: Informatik og innovationskrise 2

Viften af udviklingsmuligheder i beskæftigelsen for resten af 1990’erne: Kommentar til Velfærdskommissionens analyser. Jesper Strandskov 4

Kan det offentlige hjælpe med til at gennembryde det materielle vækstloft? Poul Skovgaard 8

Et andet uddannelsessystem. Lars Mahler 13

Ophavsret tilgodeser ikke oplysning – mere. Henrik Juhl 16

Brug – eller misbrug af informatik. Jørn Holm-Pedersen 19

Kunstige neurale netværk i pengeinstitutter. Jørgen Giversen og Per Bonne Jørgensen 24

Informationsstyring og kunstige neurale netværk. Michael Alstrøm og Preben Alstrøm 28