2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

1996, årgang 24, nr. 2 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Tema: Kreativitet og udvikling

Indhold:

Redaktionelt forord 1

Kreativ selvregulering og udvikling. Bent Nymann Petersen 2

Skakbrættets fristelser: Om hindringer for kreativitet i virksomheder. Arne Stjernholm Madsen 5

Kreativitet som praktisk arbejdsform i virksomheder. Søren Malthe Borch og Jan Christian Clausen 8

Om kreativitet. 6. bidrag til at belyse et relativt uudforsket begreb. John Bern Nielsen 13

Forfatteroplysninger