2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

1996, årgang 23, nr. 3 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Tema: Suverænitet – 2. del

Indhold:

Om ordet suveræn. Pia Jarvad 2

Suverænitet og frihedsideologi. Leo Tandrup 5

Rettens tvivlsomme suverænitet. Peter Høilund 14

Den omvendte snemand. Ole Ravn Jørgensen 17

Personlig suverænitet – personligt råderum og valgfrihed. Kirsten H. Kristensen 20

Vilkår for udvikling af personlig suverænitet. Nils Bech 22