2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

1996, årgang 23, nr. 4 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Tema: Fra idé til virkelighed


Indhold:

Fra forventning til virkelighed. Kirsten H. Kristensen 3

Værdiforestillinger og mål. Erik Hagens 3

Valget af selvstændighed. Toke Paludan Møller 5

Vil du i verden frem, så bliv ved! Nils Villemoes 9

Visualisering – magi eller ren logik. Jørgen Sønder 11

Barnets fremtid – forståelse af sig selv. Ellis Båstrup Rasmussen 17

Om at finde figuren i stenen. Bent Nymann Petersen 20

Udvikling af kreativitetsstimulerende rekvisitter. Kjeld Petersen 22