2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Juli 1997, årgang 25, nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Redaktion: Fritz Bennedbæk og Torben Bo Jansen

Indhold:

Redaktionelt forord 1

IT-strategi contra strategisk ledelse af Telematik

1. Behovet for strategisk ledelse af edb-området

1.1. Det sproglige ledelsesværktøj 2

1.2 IT-området 2

1.3 Grundlaget for strategisk ledelse 3

2. Den strategiske beslutningsproces

2.1 Udviklingsstadie 3

2.2 Udviklingsmål og taktiske opgaver 4

2.3 Udviklingsplan 5

2.4 Gennemførelse 6

3. Strategisk ledelse af Telematik

3.1 Teknologivurdering 6

3.2 IT/Telematik udvikling 8

3.3 PC-program for strategisk ledelse 9

IT Support – en historie fra det virkelige liv

Indledning 11

Forudsætninger 11

Del I: Krav 12

Del II: Opgave 13

Del III: Handlingsplaner 15

Del IV: Forbedringer 15

Skemaer og bokse 16

Kilder til begge artikler 16