2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Januar 1997, årgang 24, nr. 3 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Redaktion: Torben Bo Jansen

Tema: Værdiledelse II – Kan mennesket vælge fremtid?

Indhold:

Redaktionelt forord 1

1. Kan mennesker vælge fremtid?

1.1 Indledning 2

1.2 Menneskets særkende 3

1.3 Synlige tegn på personlig suverænitet 5

1.4 Friheds- og lighedsidealerne 6

1.5 Et nyt menneskesyn 9

1.6 Økonomisk og menneskelig udvikling: Det kognitive samfund 11

1.7 Grundlaget for fremtidsforskning og værdiledelse 14

1.8 Henvisninger 14

2. Ledelsens valg af fremtid

2.1 Omstillingsprocessen 16

2.2 Ledelse 16

2.3 Analyse af anvendelse af sproget 17

2.4 Den strategiske udviklingsproces

2.4.1 Ledelse og strategi 18

2.4.2 Planlægning og opgaveløsning 20

2.4.3 Aftaler og resultater 21

2.4.4 Sammenfatning 22

2.5 Litteratur 24