2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

August 1998, årgang 26, nr. 2 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Redaktion: Torben Bo Jansen

Tema: Se redaktionelt forord

Indhold:

Redaktionelt forord 1

Per Buresø-Jespersen: Essay om EU og socialpolitikken 2

Margit Røgind: De faglige organisationers identitet og opgaver 7

Bent Nymann Petersen: Oplæg til debat om varetagelse af barnets tarv 11

Helge Severinsen: Folkeoplysning? Vækkelsesbevægelse? Politisk parti? 16

Torben Bo Jansen: Fornyelse af fremtidsforskning 19