2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Oktober 1998, årgang 26, nr. 3 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Redaktion: Torben Bo Jansen

Tema: Sundhedsbevarelse og livskvalitet I

Indhold

Redaktionelt forord 2

Hvorfor bliver vi gamle? Peter K. A. Jensen 7

Om kollektiv sundhedsbevarelse og naturlig modstandskraft Mogens H. Claesson 15

Hvorledes er sundhed og livskvalitet knyttet sammen? Lise Landgren 21

Center for Udviklingsteknologi 25

Bidragsydere 26