2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

November 1998, årgang 26, nr. 4 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Redaktion: Torben Bo Jansen

Tema: Sundhedsbevarelse og livskvalitet II

Indhold:

Redaktionelt forord 1

Udvikling i middellevetiden – er der en grænse? George W Leeson 2

Sygdomsdisponeret personlighed og stagnerende middellevetid Mogens H Claesson 5

Uddannelse, livskvalitet og sundhedsfremme Per B Christensen 7

Arbejde giver frihed – og frihed giver livskvalitet Ulf Barlyng 9

Modsigelser i velfærdssektoren Torben Bo Jansen 12

Center for udviklingsteknologi 23