2021-10-17

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Sune Auken er lektor, dr. phil. ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet.

Henrik Johannsen Duus, lektor, Ph.D ved Copenhagen Business School, Institut for Afsætningsøkonomi, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg, Mail: hjd.marktg@cbs.dk.

Leneisja Jungsberg, Thomas Aarup Larsen, Theis Lykkegaard, Ulrik Stavnsbjerg Offersen og Jimmi Rasmussen er studerende ved Roskilde Universitet: Leneisja Jungsberg BA Socialvidenskab og Kultur- & Sprogmødestudier, Thomas Aarup Larsen BA Socialvidenskab og Pædagogik & Uddannelsesstudier, Theis Lykkegaard BA Socialvidenskab og Journalistik, Ulrik Stavnsbjerg Offersen BA Socialvidenskab og Journalistik, Jimmi Rasmussen BA Socialvidenskab og Arbejdslivsstudier.

Carsten Henrichsen er professor, dr. jur. ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Leder af Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA), www.jura.ku.dk/cora.

Erik Hulegaard er pensioneret kontorchef med en mangeårig og bredspektret administrativ baggrund i sygehusdrift i det storkøbenhavnske hospitalsvæsen; har deltaget i talrige fagrelaterede kommissioner og udvalg; uddannelsesprofil: Danmarks Forvaltningshøjskole (nu professionshøjskolen Metropol). HOPE-deltager i Storbritannien og Grækenland (The Hope Exchange Programme for Hospital Professionals, Standing Committee of Hospitals of the European Union). Privat: www.hulegaard.dk; hulegaard@webspeed.dk.