2023-09-23

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Guide til artikelbiblioteket

Biblioteket er under løbende opbygning og vil inden udgangen af året rumme cirka 400 artikler om fremtidsforskning – artikler, alle udgivet i vort tidsskrift Futuriblerne, gennem vores mere end 40-årige levetid.

Du kan søge i biblioteket på 3 forskellige måder. Enten efter tema, forfatter eller udgivelsestidspunkt.

Tema

Vi har delt vort bibliotek op i temaer. Klikker du på fanen ’tema’ under bibliotek vil du finde de valgte kategorier. I hver kategori finder du en liste over de udgivelser, som er relateret til netop dette tema. De er anført i tidsrækkefølge med nyeste nummer først.

Det er uundgåeligt at der er udgivelser, som rummer flere temaer. I de tilfælde har vi valgt at placere dem i den kategori, der er mest dominerende for indholdet.

Forfatter

Søger du under denne fane, finder du – i alfabetisk rækkefølge – en liste over forfattere, som har bidraget med artikler til tidsskriftet Futuriblerne. Under hver forfatter finder du, med seneste nummer først, en angivelse af hvilke temanumre de specifikt har skrevet til.

Udgivelsestidspunkt

Her er alle numre af Futuriblerne opført i årgange og med mest aktuelle nummer først.