2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Abitz, Julie(Sociolog)

Albrechtsen, Charlotte: (Ph.d. i kommunikation og cand.mag. i litteraturhistorie og antropologi. Ekstern lektor ved Syddansk Universitet)

Alstrøm, Michael: (Advokat, Westergaard & Alstrøm)

Alstrøm, Preben: (Dr. scient, CORE A/S, Niels Bohr Instituttet)

Andersen, Bent Rold: (Professor, tidligere overvismand)

Andersen, Erik Vitus(Direktør i rådgivningsvirk. COIN, Master of Science, New York)

Andersen, Niels Erik: (Lic. tech., civilingeniør, KL)

Andersen, Per Offer: (Pens. Lektor)

Andreasen, Dagmar: (Direktør, Rynkeby Most A/S)

Andreasen, Vita(Præst)

Andrén, Nils: (Fil dr., udgav adskillige bøger om statsvidenskab, institutionschef ved Forsvarets Forskningsanstalt, Sverige)

Antvorskov, Jacob: (Lærer på Odsherreds Efterskole, tovholder i innovationsprojekter)

Arctander, Philip: arkitekt, formand for Akademisk Arkitektforening

Auer, Thomas(Ingeniør)

Auken, Ida(Cand. Theol., MF)

Auken, Sune(Lektor, dr. phil. ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet)

Aagaard, Niels(Formand for Landsforeningen for Økosamfund, Iværksætter)

Aagaard-Mogensen, Lars: (Mag.art., University of St. Louis)

Aagard, Johannes: (Docent, dr. theol., Inst. for Missionsteologi og Økumenisk Teologi, Århus)

Aalbæk-Nielsen, Kai: (Forfatter og filosof, i mange år lærer ved Zahles Skole)

Balle, Thomas Meyer: (Seniorkonsulent, Netplan)

Baltzer, Tina: Stifter og indehaver af Lifesparkz. Medlem af forretningsudvalget i Selskabet for Fremtidsforskning. Cand.Scient.Soc.

Balvig, Flemming: (Prof. i retssociologi ved KU)

Banke, Niels: (Cand. polit., nationaløkonom, medlem af Danmarks Frihedsråd)

Barlyng, Ulf: (Direktør, Næsborg-Fonden)

Bech, Nils(Orlogskaptajn, chef for Studie & Konceptudvikling ved Forsvarets Center for Lederskab, generalsekretær i fremtidsforskning.dk)

Bell, Daniel: (Forfatter, professor i sociologi ved Harvard University)

Bennedbæk, Fritz: (Selvstændig konsulentvirksomhed, IT Support & Consulting)

Bendtsen, P. H.: (Professor, DtH)

Bentsen, Niels(Praktiserende læge, tidl. hospitalslæge)

Bern, John(Civiløkonom)

Birkvad, Birgitte(De danske undervisningsorganisationers repræsentant Bruxelles, tidligere konsulent i Danmarks Lærerforening)

Bjerg, Kresten: (Lektor ved Psykologisk Laboratorium, KU)

Bjerg, Ole: (Cand. scient.soc. PhD. Lektor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS)

Bjerre, Niels: (Rektor, Skive Handelsskole)

Bjørnvig, Thorkild: (Forfatter, digter)

Blaabjerg, Søren: (Akademisk arkitekt, miljø- og energidebattør)

Blindbæk, Bent: (Kulturel innovator, Århus Teater Akademi)

Bock, Mette: (Cand. scient.pol., tidl. programdirektør i DR)

Bohn, Michael: (Cand.phil kultursociologi, KU)

Bonnor, N.E.: (Direktør, Det Danske Rengøringsselskab)

Borch, Søren Malthe: (Virksomhedsrådgiver I driftsledelse, econ.)

Boyhus, Else-Marie: (Museumsinspektør, Maribo)

Braad Thomsen, Christian: (forfatter, filminstruktør, -producent og -udlejer, kulturkritiker og debattør. Han har skrevet bogen Fassbinder. Hans liv og værk (1991), hvor han gennemgår Fassbinders samlede produktion for film, tv og teater. http://braadthomsen.com)

Braco-Music, Vladimir: (Tidl. minister i Jugoslavien, forfatter, rådgiver for OECD)

Brandt, Anders(Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sønderborg Kommune, formand for landdistriktsudvalget)

Britton, Tom: Medstifter og teknisk chef i SyndicateRoom. Tom Britton leder udviklingen af SyndicateRooms hjemmeside og meget mere. SyndicateRoom er en equity crowdfunding platform med base i Cambridge, Storbritanien. Du kan kontakte Tom Britton på team@syndicateroom.com

Bruun, Georg: (Professor, Institut for Fysik og Astronomi)

Brügger, Suzanne(Forfatter, debattør)

Brydensholt, Hans-Henrik: (Landsdommer, dir. for kriminalforsorgen)

Brynskov, Bjørn: (Departementschef, Undervisningsministeriet)

Brylle, Flemming(Billedkunstner, designer og erhvervsmand)

Bukdahl, Else Marie: (Dr. phil., docent ved Kunstakademiet)

Bundgaard-Jørgensen, Uffe: (Cand. og lit. polit., fagleder ved forvaltningsskolen)

Buresø-Jespersen, Per(Souschef, kommunalpolitiker)

Buch, Mai: (Tidl. kontorchef i Miljøministeriet, dir. i Videnskabsministeriet for IT & Tele, nu CompetenceHouse)

Buch, Roger(Lektor, Danmarks Journalisthøjskole, Århus)

Buhl, Ulla: (Oversygeplejerske, Slagelse Centralsygehus)

Bundgaard-Nielsen, Mogens: (Departementschef, Miljøministeriet)

Bune, Anders(Borger i Fjaltring, Forfatter & tidl. formand for Lemvig Turistforening)

Byrge, Otto: (Forfatter, økonom, grundlægger af J.A.K. bladet)

Cancino, Hugo: (Professor emeritus, Institut for Kultur og Globale Studier, AAU)

Cancino, Rita: (Lektor, Ph.d., Institut for Kultur og Globale Studier, AAU)

Carlsen, John: (Forfatter)

Carlsen, Lars(Professor i miljøkemi, konsulent)

Casparij, Christoffer(Cand. Soc., er Key Account Manager hos MOEF A/S og medstifter af Mikrofin Danmark)

Cave, William M.: (Professor i uddannelsessociologi, University of Michigan)

Chesler, Mark A.: (Professor i sociologi, University of Michigan, for fatter)

Christensen, Jørgen Grønnegaard(Professor emeritus ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet)

Christensen, Per B.: (Formand for Børne- og Kulturchefforeningen,  børne- og kulturdirektør, Næstved)

Chrstiansen, Andreas D.:  Stifter og indehaver af Praice. Andreas D. Christiansen skriver speciale på CBS om Signal Økonomi og har tidligere arbejdet med business analytics i IBM i 4 år. Du kan kontakte Andreas D. Christiansen på andreas@praice.com. 

Christiansen, Halvor Lund: (Professor, ekspert i ophavs- og erhvervsret)

Christie, Niels: (Professor i kriminologi, Oslo Universitet, forfatter)

Christoffersen, Henrik: (Forfatter, Kontorchef, cand. polit, KL, forskningsleder ved Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut)

Christophersen, Henning: (Cand. polit., finansminister, formand for Venstre 1978-1984, Forskningsleder, AKF)

Claesson, Mogens H.: (Professor ved Panum Instituttet i København, Institut for International  Sundhed, MD, DMSc)

Clausen, Jan Christian: (Datalog)

Cour, Aage la: (Afdelingschef, Danmarks Statistik)

Christoffersen, Leif E.: (Tidl. direktør i Verdensbanken og formand for GRID Arendal)

D’Alema, Massimo: (Tidligere italiensk premierminister, medstifter af og redaktør på dagbladet La Repubblica)

Dam, Poul: (Forfatter, højskoleforstander, folketingsmedlem for SF)

Damsgaard, Steffen(Formand for Landdistrikternes Fællesråd)

Danielsen, Thomas: (Sidder i folketingets landdistriktsudvalg for Venstre, har været landdistrikts- og ø-ordfører siden 2012. Tidligere byrådsmedlem i Holstebro kommune i to perioder)

Danø, Steen: (Direktør, Thrige Titan, samfundsdebattør)

Dahlmann-Hansen, Ole: (IT-konsulent, Skandinavisk Data Center)

Davies, Geoff: (Dr., Senior Fellow i geofysik ved Research School of Earth Sciences, The Australian National University)

de Neergaard, Lone: (Overlæge, planchef, Sundhedsstyrelsen)

Dorph, Hugo: (Adm. Dir., Maconomy)

Drejet, Aksel: (Direktør, J. Lauritsen Holding)

Dreschels, Niels: (Samfundsdebattør, igangsætter)

Dror, Yehezkel: (Prof. i politisk videnskab ved det Hebræiske Universitet i Jerusalem, fremtidsforsker)

Dræbye, Tage: (Direktør og civilingeniør, med speciale i projektledelse, tidl. MF for Radikale Venstre)

Dybvad, Kaare(Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, forfatter til bogen ‘Udkantsmyten’)

Dullum, Kåre B.: (Direktør, Novo Industri)

Duus, Henrik Johannsen(Lektor, ph.d., CBS)

Eckhardt, Vera(Cand. jur, underviser, projektleder)

Eilschou, Nils: (Kontorchef, Sammenslutningen af sociale udvalg)

Elbek, Bent: (Professor, Niels Bohrs Institut, Risø)

Elbro, Henrik: (Kommandør, premierløjtnant)

Eldredge, H. Wentworth: (Professor i sociologi, Dartmouth College)

Ellegaard, Niels Ole(Statsaut. Revisor, ’Viden og Regnskab Aps.)

Ellegaard, Lasse: (journalist, forfatter og redaktør med tilknytning gennem årene til Weekendavisen, Politiken, Jyllandsposten og – i 3 ombæringer – Information. http://www.information.dk/lasse-ellegaard)

Engberg, Peter(Filminstuktør, fotograf)

Ejersbo, Niels(Lektor ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet)

Ernst, Poul: (Formand, Kerteminde Fiskeriforening)

Etwil, Preben: (Cand. polit. og chefkonsulent i Danmarks Statistik i hhv. Velfærd, Udenrigsøkonomi, Energi og Miljø samt Databanker og Formidling)

Faye, Jan: (Lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Medier)

Feddersen, Nini C.(Intensiv sygeplejerske)

Fenger, Niels: (dr. jur., professor i forvaltningsret, Københavns Universitet)

Fisker, Jens: (Lektor ved Århus Universitet, Institut for Virksomhedsledelse)

Fokdal, Niels Christian: (Viceskoleinspektør, Samsø)

Frandsen, Johs. Nørregaard(Professor ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU)

Fredenslund, Aage: (Professor, Institut for Kemiteknik, DtH)

Friis, Henning: (Direktør, cand. polit., Socialforskningsinstituttet)

Færkel, Jens: (Seniorstipendiat, KU)

Gaardmand, Arne: (Redaktør, Byplan)

Gade, Jette: (Mag. art i litteraturvidenskab)

Galtung, Johan: (Sociolog og matematiker, professor med speciale i konfliktløsning)

Gammelgaard, Lars P.: (Konservativt byrådsmedlem, senere folketingsmedlem, Konservativt Folkeparti)

Gay, Ole: (Konsulent. FOF)

Giversen, Jørgen: (Direktør, Spar Nord, SDC)

Glandil, Finn: (Civilingeniør, B & W)

Glebe-Møller, Jens: (Teolog, professor i dogmatik ved KU)

Goll, Morten: (co-founder and daily manager of Trampoline House)

Gram, Niels C.: (Civilingeniør, lektor i fysik ved Danmarks Tekniske Højskole, kontorchef i Industrirådet)

Gregersen, Niels Henrik(Professor i samtidsteologi med speciale i sammenhæng mellem religion og naturvidenskab)

Gress, David: (Lektor i klassisk filologi, samfundsdebattør og forfatter)

Greve, Carsten(Professor ved Department of Business and Politics, Copenhagen Business School)

Groes, Nils: (Cand. polit, Institut for Grænseregionsforskning)

Grönlund, Bo: (Arkitekt, forsker)

Gunst, Jens: (Cand. polit, lektor på Danmarks Forvaltningshøjskole)

Gyldenkerne, Kjeld: (Observator, grundlægger af Brorfelde Observatoriet)

Gøtze, Michael: (Professor i forvaltningsret, KU)

Hagens, Erik: (Grafiker og maler)

Hallmann, Harro(Lektor, Danmarks Journalisthøjskole, Aarhus, Cand scient. pol, ansat ved Bund Deutscher Nordsleswiger)

Hansen, Bent(Formand for Danske Regioner, tidl.medlem af Folketinget)

Hansen, Bent Schmidt: (Lektor, Inst. for Religionshistorie, Århus Universitet)

Hansen, Charles: (Næstformand, CO Metal)

Hansen, Hanne Foss(Ph.d. (lic. merc.) og professor i statskundskab ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet)

Hansen, Helmuth: (Lektor ved Filosofisk Institut, KU)

Hansen, Henrik Otte(Seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU, redaktør af ‘Tidsskrift for Landøkonomi’)

Hansen, Jacob Løndal: (Forretningsudvikler hos DanDrone Erhverv og tidligere Managementkonsulent hos Pluss Leadership A/S)

Hansen, Jesper Lau(Dr. jur., juraprofessor i kapitalmarkedsret, KU)

Hansen, Jørgen: (Underdirektør, Industrirådet)

Hansen, Katrine May:

Hansen, Kjeld: (Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, Nordfyns Landdistriktsråd, Krogsbølle Sogns Lokalråd og det tidligere LAG Nordfyn. Pensioneret salgsingeniør, merconom i markedsføring og international handel)

Hansen, Mads: (Koordinator, Det Informationsvidenskabelige Akademi)

Hansen, Niels Jørgen: (Cand. oecon., DA)

Hansen, Svend Åge: (Dr. polit, professor i økonomisk historie, KU)

Hansen, Per H.:  (Professor, dr. phil ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS.  Har forsket i finansielle kriser og virksomhedskriser. Underviser også om bl.a. kulturel branding og har skrevet bøger om dansk møbeldesign)

Harder, Peter: (dr. phil., professor i engelsk sprog ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet)

Hare, Carl: (Civilingeniør, BP)

Hass, Jørgen: (Skoleleder, Odsherred, Vig)

Hassenkam, Henrik: (Konsulent i Arbejdsministeriet, senere direktør for DSB)

Hegnsvad, Mogens(Kommunaldirektør, Gribskov Kommune)

Heiberg, Morten:  (Adjunkt, Ph.d., JUR forskningscenterområdet, KU)

Henrichsen, Carsten(Professor i Forvaltningsret ved KU, dr. jur., medlem af forretningsudvalget i fremtidsforskning.dk)

Henriksen, Anders: (Lektor i folkeret, JUR forskningcenterområdet, KU)

Herlau, Henrik(Ph.D.  lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School)

Hermansen, Søren(Leder af Energiakademiet på Samsø)

Hess, Mogens: (Kontorchef, Vejle Kommune)

Hildebrandt, Steen(Professor, Ledelse & Organisationsteori, Handelshøjskolen i Århus, hovedred. ved Børsen Forums uddannelsesbøger)

Hirono, Ryokichi: (Professor, Seikei Universitetet, Tokyo)

Hoffman, Thomas(Cand. mag. og forskningsadjunkt i religionsvidenskab og islamstudier,KU)

Holm, Gretelise: (Journalist og forfatter)

Holm-Pedersen, Jørn: (Konsulent)

Holt-Larsen, Henrik: (Cand. polit., lektor, Handelshøjskolen)

Holst, Knud: (Novelleforfatter og lyriker, debattør)

Homann, Gunnar: (Advokat (H), cand. jur., advokatfirmaet Homann)

HougaardSøren(Cand.merc., MBA)

Hughes, Helen: (Direktør, Verdensbanken, Washington D.C.)

Hulegaard, Erik: (Pensioneret kontorchef)

Humlum, J.: (Professor i geografi, Aarhus Universitet)

Hunter, Guy: (Forsker og forfatter, Overseas Development Institute, London)

Hvas, Lotte(Dr. med., prakt. læge, medlem af Etisk Råd)

Høgh, Erik: (Dr. scient. soc., lektor ved Sociologisk Institut på KU, oprindelig juristuddannet)

Høst, Jeppe: (Etnolog)

Høilund, Peter: (Professor, Roskilde Universitet, Samfund og globalisering)

Ingelstam, Lars: (Professor, dr. tech., Tekniska Högskolan i Stockholm)

Ingvartsen, Oluf: (Direktør, KL)

Iversen, Carsten: (Arkitekt, Albertslund)

Iversen, Hans Raun: (Lektor i praktisk teologi og kirkesociologi, KU)

Jacobi, Finn: (Lektor, Århus Statsgymnasium)

Jackson, Ross: (Ph.D. i Operations Research fra Case Western University i Ohio. Medstifter og  hovedaktionær i økologiske virksomheder som Urtekram og Hanegal samt sponsor for partiet Alternativet.)

Jahn, Per: (Forfatter)

Jansen, Jette(Adm. overlæge, dr. med., Storstrømmens Sygehus)

Jansen, Steen(Lektor, cand. mag., fransk og dansk)

Jansen, Torben Bo(Magister i sociologi, forfatter, generalsekretær, Selskabet for Fremtidsforskning, dir. i Inst. For Anvendt Fremtidsforskning)

Jarvad, Pia: (Seniorforsker, Dansk Sprognævn)

Jensen, Arne: (Professor, statistiker, DTU)

Jensen, Henning: (Civilingeniør, sektionsleder på Risø, speciale: reaktorsikkerhed)

Jensen, Henrik: (Lektor på RUC ved Institut for Kultur og Identitet. Forfatter, anmelder og debattør med et kulturkonservativt og –kristent grundsyn)

Jensen, Jesper Bo(Fremtidsforsker, Center for Fremtidsforskning)

Jensen, Jesper Troels: (Konsulent, Lejernes LO)

Jensen, Kirsten: (Lektor, Den sociale Højskole i Århus)

Jensen, O. R. H.: (Oberstløjtnant, Forsvarskommandoen)

Jensen, Ole: (Teolog og filosof)

Jensen, Peter K. A.: (Speciallæge, Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Kommunehospital)

Jensen, Rolf: (Cand. scient. pol., Institut for Fremtidsforskning)

Jensen, Svend Skov: (Sygehusdirektør, Slagelse Centralsygehus)

Jensen, Thine: (runs the company Interaktion)

Jensen, Torben Bechmann: (Lektor, cand. psych., Institut for Psykologi, KU)

Jessop, Rasmus: (Specialkonsulent, DSB Informatik)

Johnsen, Erik: (Direktør, Ledernes KompetenceCenter)

Jouvenel, Bertrand de: (Fransk filosof, fremtidsforsker)

Juhl, Henrik: (Chefkonsulent, Ernst & Young)

Jungk, Robert: (Fremtidsforsker og forfatter, professor ved Institut für Zukunftsfragen i Berlin)

Jungsberg, Leneisja(BA Socialvidenskab og Kultur- & Sprogmødestudier, Roskilde Universitet)

Jürgensen, H.J.: (Oberstløjtnant)

Jørgensen, Jesper: (Rumfartspsykolog og debattør, tilknytttet Spacearch)

Jørgensen, Jørgen

Jørgensen, Karen Margrethe: (Arne Sørensens samleverske og sekretær)

Jørgensen, O. B.: (Professor, Danmarks Tekniske Højskole)

Jørgensen, Ole Ravn(Forfatter, debattør, HD(R))

Jørgensen, Per Bonne: (Direktør, IT rådgivning og systemudvikling)

Jørgensen, Torben Beck(Ph.d. og professor emeritus ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og adjungeret professor ved CBS)

Kayser, Roberto: (Direktør, Nordisk Mineselskab)

Keller-Jacobsen, J: (Overingeniør, Danske Elværkers Forening)

Kemp, Peter: (Teolog og filosof, professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet)

Kirkegaard, Jens: (Arkitekt, Planstyrelsen)

Kjeldsen-Krag, Søren: (Professor i Nationaløkonomi, Økonomisk Institut)

Kjeldsen-Kragh, Søren: (Professor, Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole)

Klages, Helmut: (Professor i sociologi, Berlins tekniske Universitet)

Knudsen, Morten(Souschef, Kommunernes Landsforening)

Koch, Pernille Boye:  (Lektor, cand. jur., Ph.d., SDU)

Koelle, H. H.: (Professor, dr. – ing., Berlins tekniske Universitet)

Kofoed, Jørgen: (Mag. scient., professor ved Polyteknisk Læreanstalt, fremtidsforsker, Københavns Universitet, fysiker fra DTH, præsident for Akademiet for Fremtidsforskning)

Kofoed-Svendsen, Flemming: (Sognepræst, landsformand for Kristeligt Folkeparti)

Kolerus, Brigitte: (Skuespiller, instruktør, teaterdirektør)

Kolind, Lars(Cand. Scient, adjungeret professor ved Handelshøjskolen i Århus, tidligere koncernchef i Oticon/William Demant)

Konzack, Lars(Cand. mag i informationsvidenskab, Ph.d. i Mulitimedie)

Kragh, Helge: (Professor, videnskabshistoriker, Århus Universitet)

Kristensen, Kirsten H.: (Specialist i personaleudvikling)

Kristensen, Rune(Cand. scient. pol. fra KU. Seniorrådgiver i PR og Public Affairs hos Policy Group. Tidlige landsformand for Konservativ Ungdom med et liberalkonservativt ståsted)

Kristensen, Thorkil: (Generalsekretær for OECD, tidligere finansminister)

Kroustrup, Jonas: (Cand. mag. I informationsvidenskab, Chief Resilient Officer i Vejle Kommune)

Kuhlmann, Stig: (Fuldmægtig, Arbejds- og Socialministeriet)

Kullerod, Lars(Rektor, University of the Arctic)

Lademann, Axel: (Lektor, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi)

Lademann, Axel(Overlæge, dr. med.)

Landgren, Lise: (Sundhedssygeplejerske, Storstrøms Amt)

Langballe, P. O.: (Civilingeniør)

Larsen, A. Levin: (Direktør, Levin Larsen & Jensen)

Larsen, Hans Jørgen: (Direktør, Statens Byggeforskningsinstitut)

Larsen, Henrik: (DTH, Afdelingen for mekanisk teknologi)

Larsen, Lone: (Forfatter)

Larsen, Thomas Aarup(BA Socialvidenskab og Pædagogik & Uddannelsesstudier, Roskilde Universitet)

Larsen, Vibeke Grupe(Arkitekt, MAA)

Laursen, Karsten: (Professor i nationaløkonomi, Århus Universitet)

Lavesen, Holger: (Departementschef, adm. direktør i DONG)

Ledgaard, Jens: (Forh. redaktionschef på ’Ingeniøren’, indehaver af Ledgaard Kommunikation)

Leeson, George W.: (Forsker i socio-demografiske aspekter i aldring, Oxford Institute of Ageing, M.A., M.Sc., Phd)

Lemberg, Kai: (Byplanlægger, generalplanchef i Københavns Kommune)

Lidegaard, Bo(Cand. phil., historiker. Chefredaktør på dagbladet Politiken)

Lindboe, Ole: (Redaktør, Kunstavisen)

Lindeneg, Klavs: (Lektor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet)

Lindhardt, Jan: (Dr. theol., tidligere biskop)

Lindhardt, P.G.: (Professor, dr. theol.)

Loftager, Jørn: (Cand. mag i samfundsfag og filosofi, Inst. for Statskundskab, Århus)

Ludvigsen, Bodil HedegaardAntropolog, KU, ph.d. om medborgerskab og aldring)

Lukács, Georg: (Ungarsk litteraturforsker)

Lund, Henrik Herløv(Merkonom og cand. scient. adm., tidl. underviser ved Forvaltningshøjskolen og tidl. medlem af Den Alternative Velfærdskommission og CEVEA)

Lund Christiansen, Asger: (Violincellist, professor ved Musikkonservatoriet)

Lund Christiansen, H.: (Professor, direktør for KODA)

Lund, Stig G.(Specialkonsulent i BUPL, foredragsholder, redaktør af den danske udgave af Children in Europe)

Lundbye, Vagn: (Digter, forfatter)

Lundquist, Lennart: (Dr. fil. og professor emeritus, tidl. professor i statskundskab ved Københavns Universitet (1975 – 1986) og Lunds Universitet (1986 – 2005))

Lyck, Lise: (cand.polit og tidligere leder af Center for Tourism and Culture Management på CBS, nu ekstern lektor på CBS og KU)

Lykkegaard, Theis: (BA Socialvidenskab og Journalistik, Roskilde Universitet)

Lykketoft, Mogens: (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, senere udenrigs-, finans- og skatteminister, Formand for folketinget)

Maaløe, Erik: (Forfatter, cand. art i filosofi, husmand, lektor i organisation og virksomhedsledelse, Århus Handelshøjskole)

Maass, Carsten(Skoleleder og –lærer)

Madsen, Arne Stjernholm:  (Virksomhedsejer, strategisk innovation)

Madsen, Jørgen Bo:

Mahler, Lars: (Dir., Ålborg Tekniske Skole)

Marchetti, Cesare: (Italiensk professor, førende forsker i langtidstrends indenfor økonomi, energi m.m. Udgiver af mere end 150 videnskabelige publikationer)

Mark, Ivan: (Sociallæge, Århus Kommune)

Marquardsen, Tove: (Højskole-lærer på Vrå højskole)

Martens, Hans: (Direktør i tænketanken European Policy Centre i Bryssels)

Martens,  Paul van: (Svensk/finsk forfatter og præst)

Mathiesen, F.C.: (Direktør, Oilconsult A/S)

Matthiesen, Roger(Folketingsmedlem for Alternativet, medlem af udvalg for landdistrikter og øerne)

Matthiessen, P.C.: (Professor, Statistisk Institut, KU)

McIntosh, Cliff: (Præsident for Quetico Centre i Atikokan, Ontario, Canada)

Menke-Glückert, Peter: (Formand for det tyske selskab for fremtidsforskning, med speciale i sociale innovationer)

Mitchell, John D.: (Strategidirektør, BP)

Modvig, Karen Margrethe: (Cheflæge, Slagelse Centralsygehus)

Mogensen, Klaus Æ.(Fremtidsforsker, Instituttet for fremtidsforskning, forfatter)

Mortensen, Tyge(Højskoleforstander for Landsbyhøjskolen og medlem af Selskabet for Fremtidsforskning)

Mortensen, Viggo(Dr. theol., professor i systematisk teologi ved Århus Universitet)

Mosekilde, Erik: (Professor, DTU Fysik)

Mossin, Steffen: (Forlagsredaktør, Husets Forlag, Århus)

Munch, Ove: (Direktør, Industrirådet)

Müller, Mogens(Professor i Ny Testamente, cand. theol., KU)

Myhre, Amund: (Norsk forfatter og debattør om kulturlivet)

Myrdal, Gunnar: (Professor i jura og økonomi ved Stockholms Universitet, sociolog, politiker, Nobelpristager)

Myrup, H.P.: (Professor, Økonomisk Institut, Århus Universitet)

Mølgaard, John: (Konsulent, SID)

Møller, Jørgen(Lektor AAU, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, med speciale i bl.a. by & regionalplanlægning)

Møller, Karen: (Cand. polit., tidligere borgmester i Karlebo Kommune)

Møller, Marchen: (Forfatter, psykolog)

Møller, Michael: (Cand. polit., lektor ved Institut for Finansiering, Handelshøjskolen)

Møller, Toke Paludan: (Entreprenør, facilitator, dir. for Interchange, co-founder of The Art of Hosting and Harvesting conversations that matter, The Flow game and Warrior of the Heart Dojo)

Møller, Per(Professor i korrosion og overfladeteknologi, DTU og aktiv deltager i projekter til anvendelse af interaktiv undervisning på Nettet)

Møller, Per Stig: (Tidligere kultur-, udenrigs- og miljøminister, forfatter, MF for Konservative Folkeparti)

Møller, Steffen: (Cheføkonom, Dansk Metal)

Møller, Tage: (Organisationskonsulent)

Nielsen, Aage Rosendal: (Stifter af Verdensuniversitetet og New Experimental College)

Nielsen, Arne: (Forstander, Miljøministeriet)

Nielsen, Bente Holm(Cand med, medlem af Dansk Kvindesamfund)

Nielsen, John Bern(Civiløkonom)

Nielsen, Poul Valdemar(Fagcenterchef, kultur og fritid, Sønderborg Kommune)

Nielsen, Th. Herborg: (Professor, Institut for Virksomhedsledelse, Århus Universitet)

Nilsson, Ida Norvin(Cand.mag. (MA) in History and Social Sciences from Roskilde University)

Noe, Egon:  (Phd agro., er ny centerleder på Center for Landdistriktsforskning)

Næraa, Noa: (Læge, Fysiologisk Institut, Århus)

Næss, Arne: (Professor i filosofi, Oslos Universitet, skaberen af begrebet ’deep ecology’)

Nørretranders, Bjarne: (Dr. phil., professor i østeuropæisk historie ved Københavns Universitet)

Offersen, Ulrik Stavnsbjerg: (BA Socialvidenskab og Journalistik, Roskilde Universitet)

Ohlin, Göran: (Professor i nationaløkonomi, diplomat, bisiddende generalsekretær, FN)

Okt, Erik: (Underdirektør, DA)

Olsen, Erik: (Stud. mag. ved Århus Universitet)

Olsen, Erling(Fhv. rektor på RUC, minister og formand for Folketinget)

Olsen, Finn:

Olsen, Kirsten Malling: (cand. phil. i samfundsfag fra Aarhus Universitet)

Olsen, Peter Ussing: (Forfatter, tidl. skoledirektør)

Olsson, Gunnar: (Professor ved Inst. for Samhällsplanering, Stockholm)

Ottesen, Bjarne(Højskoleforstander, præsident for Green Cross Danmark)

Overø, Knud: (Direktør, Eksportkreditrådet)

Pagh, Peter(Professor, dr. jur., Det juridiske Fakultet, KU)

Parmar, S. L.: (Økonomiprofessor, Universitetet i Allahabad)

Pars, Tine(Rektor, Ph.D., cand. scient.)

Pedersen, Andur: (Professor, Institut for Kultur og Identitet, RUC)

Pedersen, Flemming Bligaard: (Civ. ingeniør, ph.d., adm. dir., Rambøll)

Pedersen, Jens: (Lektor, Kulturministeriet)

Pedersen, Stig Andur: (Professor i videnskabsfilosofi, RUC)

Pedersen, Søren Hviid(Lektor i Statskundskab ved Syddansk Universitet med speciale i politisk teori. Aktiv nationalkonservativ kronikør og blogger med markante synspunkter)

Pehrson, Lars: (Konservatorieuddannet fløjtenist, direktør, Merkur Andelskasse)

Petersen, Bent Møller : (Udviklingsdirektør, B & O)

Petersen, Bent Nymann: (Forlagsdirektør, forsker)

Petersen, H. J. Styhr: (Lektor, Institut for Kemiindustri, DtH)

Petersen, Hanne K.(Forsknings- og innovationsstyrelsen, tidl. leder af Dansk Polarcenter)

Petersen, K. Helveg: (Undervisnings- og kulturminister, RV)

Petersen, Kjeld: (KREA-gruppen)

Petersen, Lars(Astronom, planetarieleder på Orion Planetariet i Jels)

Picht, Georg: (Professor i religionsfilosofi ved universitet i Heidelberg)

Pinkowsky, Pia: (Cand.scient.pol. Stifter af InnovationsBørsen, et dansk crowdsourcing site og konsulenthus. Du kan kontakte Pia Pinkowski på pia@innovationsboersen.dk.)

Plejl, Else: (Lektor, amanuensis ved Kemisk Institut, Århus)

Plet, Pia(HR og udviklingschef, coaching og terapi)

Poulsen, Birgitte: (ph.d., lektor i offentlig forvaltning ved Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet)

Poulsen, Jette: (Konsulent, HR management, tidligere Spar Nord)

Prebensen, Henrik(Lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU)

Probst, Holger Pind(Centerchef, HD, Storstrømmens Sygehus)

Ralk, Flemming: (Direktør, Dansk Investeringsfond)

Rasmusen, Ellis Båstrup: (Cand. Pæd. Psych.)

Rasmussen, Dorthe V.(Antropolog)

Rasmussen, H. C.: (Konsulent, Socialstyrelsen)

Rasmussen, Hans Jørgen: (Lic. tech., DONG)

Rasmussen, Hans Møller(Forfatter, ingeniør)

Rasmussen, Henning: (Udviklingskonsulent, cand. merc.)

Rasmussen, Jimmi: (BA Socialvidenskab og Arbejdslivs-studier, Roskilde Universitet)

Rasmussen, Rasmus Ole(lektor, lic scient, seniorforsker, Nordregion, Stockholm)

Ravn, Bent: (Cheføkonom, Handelsbanken)

Redersen, Jacob: (Christiania)

Redsted, R.V.: (Direktør, JTAS)

Redzepovic, Else C.(Projektkonsulent, Landdistrikternes Fællesråd)

Richardt, Kirsten: (Forfatter, forsker i sociologiske samfundsforhold)

Riis, Jens Ove: (Professor emeritus, Center for Industrial Produktion, AAU)

Riskær, Sven: (Direktør i Paul Bergsøe & Søn, formand for DONG)

Rohde, Henning: (Teaterdirektør, departementschef i Kulturministeriet)

Rosenqvist, Ivan Th.: (Professor i geologi ved universitetet i Oslo)

Rossel, Peter: (Lektor, Inst. for Folkesundhedsvidenskab)

Rostow, Elspeth: (Prof. i økonomisk historie, rektor ved Lyndon B. Johnson School of Public Administration, Texas)

Rostow, Walt W: (Prof. ved University of Texas, rådgiver for præsidenterne Johnson og Kennedy, formand for USA’s nationale sikkerhedsråd)

Ruby, Bjarne: (Sociolog, markedsanalytiker, virksomhedsejer)

Rubæk, Susanne: (Cand.scient. adm. Forfatter, foredragsholder og næstformand i Dansk Crowdsourcing Forening. Du kan kontakte Susanne Rubæk på susanne@danishcrowdsourcing.org)

Rud Nielsen, Vagn: (Afdelingschef, Boligministeriet)

Rudfeld, Kirsten: (Forfatter, menighedsrådsformand ved Messiaskirken)

Rydén, Rune: (Tidl. svensk riksdagsmedlem, udviklingsforsker, medlem af University of the Arctic’s råd)

Rytter, Jens Elo: (ph.d., professor i forfatningsret m.s.h.p. Københavns Universitet)

Røgind, Margit Helen Jonina(Cand. scient. adm., cand.merc. i videnregnskaber, cand. merc. i styring af projekters økonomi, merkonom i regnskabsvæsen, skat og revision)

Røigaard-Petersen, Bent: (Civilingeniør, Dansk Boreselskab)

Rømer, Mogens D.: (Direktør, Mogens D. Rømer Aps)

Rønnau, Per: (Entreprenør, i dag dir. i Greentraponline)

Salting, Ole: (Uddannelseschef, Danske Civiløkonomer)

Sarwar, Samia: Udviklingschef i CodersTrust. CodersTrust tilbyder mikro-lån til studerende i Bangladesh og hjælper dem til at starte med at arbejde som freelancers gennem online platforme for jobs. Du kan kontakte Samia Sarwar på samia@coderstrust.com 

Saxe, Poul: (Studielektor, Frederiksberg Seminarium)

Scheye, Anni(Skoleleder og lærer)

Schmidt, Egon: (Udviklingschef, Gyldendal)

Schmidt, Poul: (Kampagneleder, SABAE)

Schousbye, Karen: (Mag. art., KU)

Schrøder, Hans(Civilingeniør)

Selvig, Kirsten Ullbæk(Generaldirektør, Norges Fiskeri- og Kystdepartement)

Severinsen, Helge(Højskoleforstander, præst, provst og foredragsholder)

Schousboe, Karen(Etnolog, Mag. Art.)

Schreiner, Jørn E.: (Turistchef, Odense)

Schubert, Steen: (Lærer, Ålborg Handelsskole)

Schwarz, Stephan: (Det kgl. Bibliotek for Teknologi i Stockholm)

Seeberg, Peter: (Forfatter, museumsinspektør)

Sjöberg, Mikael:  (Landsdommer ved Østre Landsret, Formand for Den Danske Dommerforening)

Skaarup, Peter: (Trafikforsker, Københavns Trafiksikkerhedsråd)

Skak-Nielsen, N.V.: (Rigsstatistiker, Danmarks Statistik)

Skjøtt-Larsen, Tage: (Lic. merc., lektor ved Handelshøjskolen)

Skovbjerg, Connie(Projektkoordinator i Sønderborg Kommune, ‘Bæredygtige Landsbyer’)

Skovgaard, Poul: (Tidl. direktør Ålborg Portland, direktør for Erhvervsudviklingsrådet)

Skovsgaard, Jørn: (Seniorrådgiver, Undervisningsministeriet)

Slumstrup, Finn(Tidligere højskoleforstander og chef for DR’s P1, medforfatter til bogen ‘Oprør fra Udkanten’)

Smarason, Hjörtur(Cand. merc.fra CBS, medlem af International Placebranding Panel)

Smidt, Laue Traberg: (Advokat, tidligere medlem af Folketinget)

Smith, Eva:  (Professor, dr. jur., aktiv samfundsdebattør)

Solvang, Helle(hosts the program Sproglaboratoriet on P1 and also produces themes/features)

Steensen, Jens Peter(Speciallæge i samfundsmedicin, dir.)

Stjernholm, Torben: (Formand for NØF & Produktkonsulent i DLG KvægØst)

Storkholm, Tommy: (Maler)

Storm-Petersen, Morten:  (Dir., Signaturgruppen)

Strandskov, Jesper: (Professor, Dekan Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat)

Sundbo,  Donna: (Ph.D.)

Sundbo, Jon(Ph.D)

Sunesen, Vagn: (Specialskolen for Voksne, Næstved)

Sunesson, Bertil: (Organisationskonsulent, det svenske televærk)

Sundstrup, Jane: (is a licensed Clinical Dietician and the owner of gladkrop.dk)

Søe, Poul Erik: (Højskoleforstander, forfatter)

Sønder, Jørgen: (Programredaktør, informationsmedarbejder m.m.)

Sørensen, Arne: (Forfatter, fremtidsforsker, filosof, højskoleforstander, minister i samlingsregeringen, modstandsmand, introducerede begrebet ’fremtidsforskning’ i en dansk kontekst)

Sørensen, Catharina: (Ph.d. i statskundskab fra KU, forskning og/eller rådgivning for DIIS, Udenrigsministeriet, Europa-Kommissionen og EU’s Fælles Udenrigstjeneste)

Sørensen, Poul:  –

Taagholt, Jørgen: (Civilingeniør, Danish Polar Center)

Tandrup, Leo: (Dr. phil., historiker)

Tanvig, Hanne W.(Seniorrådgiver og studievejleder ved IGN, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, KU)

Thastrup, T. E.: (Fremtidsforsker)

Theisen Peter L.(Virksomhedskonsulent, marketingchef, udviklingschef)

Thrasher, Sue: (Ledende medarbejder ved Highlander Centre i New Market, Tennessee, borgerrettighedsforkæmper)

Thorn, Ole(Dir., finansielle og industrielle sektor, entrepreneur)

Thulin, Ann: (Arkitekt, Landskrona projektet, Sverige)

Tillisch, Erik: (Hofjægermester, kammerherre, godsejer, Rosenholm)

Tynell, Jesper: (Cand.mag. i historie og cand.comm. fra Roskilde Universitetscenter, journalist og forfatter, Orientering P1, modtager af bl.a. Cavlingprisen)

Uldall, Elisabeth: (Sognepræst, Holte)

Valgreen, Carsten: (Tidl. cheføkonom i Danske Bank og nu partner i Benderly Economics)

Vendelbo, Allan(Kommunaldirektør, Ballerup Kommune)

Vestager, Bjørn: (Civiløkonom, medlem af RV)

Villemoes, Niels: (Coach og foredragsholder)

Voge, Jean: (Professor, chef for direktoratet for internationale anliggender under telekommunikation, Paris)

Vrangbæk, Karsten(Ph.d. og professor i statskundskab ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Lektor, Institut for Statskundskab, KU)

Wadel, Cato: (Professor i sociologi, leder af Rogalandsforskningen i Flekkefjord, Norge)

Wassink, E. C.: (Dr. Wassink arbejdede ved Laboratoriet for Plantefysiologisk Forskning, Wageningen)

Weibull, Jørgen: (Prof. i det 20. århundredes historie ved Århus Universitet)

Weise, Kristian: (Tidligere sekretariatsleder for ’Socialdemokraterne i EU’, nu dir. for CEVEA)

Wessmann, A.W.: (Direktør, Fynsk Mælk)

Westmann, Bror: (Mag. art.)

Wiener, Don: (Vicedirektør, Citizen-Labor Energy Coalition, Chicago)

Winge, Ida Marie: (Cand.mag. (MA) in History and Social Sciences from Roskilde University)

Witt-Hansen, Johannes: (Prof. I filosofi, Kbhs. Universitet, filosof)

Wright, Carl Major: (Professor ved Ghanas universitet i Accra, tidl. chef for FN’s finanspolitiske sektion)

Ziegler, Warren L.: (Direktør for forskningscenteret for uddannelsesstrategi, University of Syracuse)

Zuckerman, Ezra W.: (Professor, økonomisk sociologi m.m., Sloan School of Management, MIT)

Ølgaard, Povl L.: (Professor i reaktorfysik og atomkraftteknik)

Ørum-Larsen, Asger: (Kunsthistoriker, landskabsarkitekt)