2024-07-14

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

December 2000, årgang 28, nr.4 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Redaktion: Poul Valdemar Nielsen

Tema: Backcasting i en kommune – praktiske erfaringer

Indhold:

Redaktionelt forord 1

Resultatløn 2

Udviklingsprojekt 12

Kommunal udlicitering 16

Effektiv udnyttelse af information,

kommunikationsteknologi og vidensdeling 18

Ændret indsats overfor truede børn 20

Fordele 24