2021-10-17

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

sunset


Professor, dr. polit. Erling Olsen, født 1927, er dansk økonom og politiker. Han har grundlagt Roskilde Universitet, været medlem af 4 danske regeringer, formand for det danske Folketing, fungerende generalsekretær for International IDEA og siden 2001 medlem af UArctic’s bestyrelse.

Formand for Scandinavian Seminar College.

Rune Rydén, MA 1966 i geografi. Praktisk uddannelse for kvalificerede lærere 1967. PhD 1973 Økonomisk historie, Lunds Universitet. Undervisningsstillinger i økonomisk historie, Lunds Universitet fra 1967. Fulbright legat til Ohio Universitet  1971. Gæsteprofessor, Ohio Universitet 1973-74. Rigsdagsmedlem (Mod.) 1976-1998. Formand for RIFO (foreningen for parlamentsmedlemmer og forskere i Sverige) 1988-1999.

Rasmus Ole Rasmussen, lektor, cand.scient. og lic.scient, seniorforsker ved Nordregio, Stockholm, tidl. Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter. Forskningsområder bl. a.:     Oprindelige folks betingelser, Arktis og Subarktis, Det Circumpolare område, GrønlandRegional udvikling.

Leif E. Christoffersen er en norsk økonom, som har tilbragt en betragtelig del af sin professionelle karriere i Verdensbanken (1964-92) i søgen efter forståelse og viden om hvordan udvikling kan gøres til virkelighed. Tidl. fakultetsmedlem på Noragric, det internationale center ved Norges Landbohøjskole. Har ledet flere institutionelle evalueringer, indbefattet World Conservation Union (IUCN), Global Environment Faculty (GEF), og United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). Tidligere formand for Grid-Arendal fonden i Norge. For tiden bestyrelsesmedlem i Earth University i Costa Rica og bestyrelserne for Scandinavian Seminar Gruppen.

Kirsten Ullbæk Selvig er juridisk kandidat fra Københavns Universitet. Siden 1996 har hun været generaldirektør i ministeriet for fiskeri og kystanliggender, Norge. I 1986-96 var hun assisterende generaldirektør i det norske finansministerium. Kirsten Ullbæk Selvig har tidligere haft fremtrædende positioner i Nordisk Ministerråd og det danske miljøministerium og har været lektor ved det juridiske fakultet ved Københavns Universitet.

Hanne K. Petersen, cand.scient.(biologi), er chefkonsulent ved Forsknings- og Innovationsstyrelsen, tidligere leder af Dansk Polarcenter. Hendes ansvarsområde som leder af omfatter: Innovationspolitisk Center, Internationalt samarbejde. Europolar-Eranet, European Polar Board, US/greenland/Denmark/Joint Committee.

Tine Pars er rektor for Ilisimatusarfik, PhD, cand.scient. Tidl. beskæftigelse: Human resource manager; selvstændig producent af Tv-programmer og anden informationsvirksomhed; kampagneleder i Tulugaq, det grønlandske hjemmestyres landsdækkende kampagne om vedvarende brug af livsressourcer; kvalitetschef i Nuka A/S; forskningsassistent, Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi, Afdeling for Arktisk Forskning; leder, Grønlands Hjemmestyre, departement for sundhed, miljø og forskning, afdeling for sundhedsfremme.

Lars Kullerud er rektor for University of the Arctic, UArctic. Tidligere chef for UNEP/GRID Arendals (United Nations Environment Program/Global Research Information Database) programmer, med ansvar for arktisk information og vurdering. Engageret i opbygningen af UNEP’s program til hjælp for udviklingslandenes og små østaters dokumentation af kontinentalsokkel-rettigheder i h. t. FN’s havretsbestemmelser. – Akademisk baggrund i præcambrisk geologi og isotop-geokemi, specielt geostatistiske metoder til vurdering af olieforekomster. Forfatter og redaktør.