2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

September 2009 årgang 37, nr. 3-4. Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning, fremtidsforskning.dk i samarbejde med Scandinavian Seminar College

Redaktion: Erling Olsen og Helge Severinsen

Tema: Et redskab til valg af fremtid i det arktiske område: University of the Arctic, stiftet 2001.

UArctic

University of the Arctic, et netværk: Gule markeringer: Medlemsinstitutioner ultimo 2008. Røde markeringer: UArctic kontorer.

Download hele nummeret her: http://artikelbibliotek.fremtidsforskning.dk/wp-content/uploads/UArctic.pdf

Indholdsoversigt:

Redaktionelt forord

Erling Olsen, tidl. universitetsrektor, minister, dr. polit, medl. af University of the Arctic’s styrelse: University of the Arctic, idé og virkeliggørelse

Rune Rydén, tidl. svensk riksdagsmedlem, udviklingsforsker, medlem af University of the Arctic’s råd: Klimaforandringerne

Rasmus Ole Rasmussen, lektor, lic scient, seniorforsker, Nordregion, Stockholm: Globaliseringen og den demografiske udvikling i Arktis

Leif E. Christoffersen, tidl. direktør i Verdensbanken og formand for GRID Arendal: Bæredygtig udvikling

Kirsten Ullbæk Selvig, generaldirektør, Norges Fiskeri- og Kystdepartement: Arktis i forandring: Prospekter for fiskeri og søtransport i Arktis

Hanne K. Petersen, Forsknings- og innovationsstyrelsen, tidl. leder af Dansk Polarcenter: Forskning i Arktis

Tine Pars, rektor, Ph. D., cand. scient.: Udfordringer og strategier for Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

Lars Kullerud, rektor, University of the Arctic: UArctic: Et netværk, en virtuel organisation, en reel styrke, og en faktisk foreliggende størrelse, som fremmer vedvarende udvikling af Arktis

Forfatteroplysninger