2023-06-01

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

November 1999, årgang 27, nr. 4 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Redaktion: Torben Bo Jansen

Tema: Trendanalyse – globalt og på sygehusområdet

Indhold:

Redaktionelt forord 1

Michael Bohn: Postindustrielle teknologier og politisk forandring 2

Torben Bo Jansen: Trendanalyse af sygehusvæsenet 9

Hvad er trandanalyse ved hjælp af backcasting af et sygehus? 25