2024-07-14

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Marts 1999, årgang 27, nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning

Redaktion: Torben Bo Jansen

Tema: Backcasting – den ny dagsorden

Indhold:

Den ny dagsorden 2

Backcasting som beslutningsværktøj 4

Trendanalyse 9

Simpel scenarioteknik 12

Resultatplanlægning 14

Værdikontrakter, outsourcing- og udviklingsaftaler 16

Henvisninger 23

Center for udviklingsteknologi 24