2021-10-24

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Torben Bo Jansen: (1942-2007). Magister i sociologi 1968, ansat på Københavns Universitet 1966-74, tilknyttet Instituttet for Fremtidsforskning 1974-82 og leder af Institut for Anvendt Fremtidsforskning siden 1982. Har været formand og generalsekretær for Selskabet for Fremtidsforskning. Modtaget priser fra N&R Fonden, Tekstilindustrien, Dafolo Fonden og SKF. Forfatter og medforfatter af bøger og artikler om sociologiske emner og fremtidsforskning.

Niels Henrik Gregersen er professor i samtidsteologi (systematisk teologi) på Københavns Universitet. Internationalt kendt for sit arbejde med forholdet mellem religion og naturvidenskab.

På dansk arbejder han særligt med moderne teologi fra det 20. århundrede og fremefter. Folkekirkens repræsentant i Det Lutherske Verdensforbund og bestyrelsesformand for det økumeniske Institut i Strasbourg.

Thomas Hoffmann er cand.mag. i religionsvidenskab og islamstudier og har en Ph.D.-grad på en afhandling om Koranens poetiske sprogbrug. Han er tilknyttet CEIT ~ Center for Europæisk Islamisk Tænkning ved Københavns Universitet som forskningsadjunkt. Hans arbejde på centret er særlig fokuseret på, hvordan islamiske kernetekster og teologier studeres og undervises blandt det stigende antal muslimske forskere og studerende på europæiske og amerikanske universiteter. Sammen med Jean Butler har han for nylig udgivet Gads leksikon om islam. Hver anden måned har en klumme i Weekendavisen omhandlende religions- og islamrelateret stof.

Viggo Mortensen er professor i systematisk teologi med særligt henblik på kristendommens globale udbredelse og økumeniske relationer samt leder af Center for Multireligiøse Studier ved Aarhus Universitet. Han blev 1988 dr. theol. på en afhandling om forholdet mellem teologi og naturvidenskab. Fra 1991-99 var han direktør for den teologiske studieafdeling i Det lutherske Verdensforbund, Geneve. Har forsket i globalisering og religiøs pluralisme bl.a. i bogen Kristendommen under forvandling. Univers 2005.

Mogens Müller, født 1946, 1972 cand.theol. fra Københavns Universitet, 1974-1982 præst i folkekirken, siden 1982 professor i Ny Testamente ved Det Teologiske Fakultet i København; 1984 dr.theol. på en afhandling om betydningen af udtrykket ”menneskesønnen” i Det Nye Testamentes evangelier. Har – foruden en længere række fagbøger – sammen med Lisbet Kjær Müller udgivet opslagsværkerne Politikens Bibelleksikon (1992) og Bogen om Bibelen (2004).

Helge Severinsen, cand. theol. fra Århus, højskolelærer og i 16 år højskoleforstander (Antvorskov – Skælskør Folkehøjskole), siden sognepræst, provst, pensionist. – Forfatter, sang- og salmedigter. – Mange års arbejde med dansk og international uddannelsesplanlægning, bl.a. formand for Det centrale Uddannelsesråd. – Foredragsholder, kursusleder m.v. – Tidligere formand for Selskabet for Fremtidsforskning.