2021-10-24

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Udviklingsteori og ‘at lære at lære’ er to stikord for ‘en anden debat’ om fremtidens danske forskning og højere uddannelse – debat om betingelserne for at skabe stærke fagområder i et kognitivt samfund. En bred debat ville i sig selv repræsentere en kopernikansk vending.
Det er i én forstand mindre væsentligt, hvad en debat fører til. Den egentlige fornyelse ville bestå i, at forsknings- og undervisningsmiljøerne på alle institutter udvikledes til kreative miljøer,69) der skaber og formidler viden, som ikke forældes  i løbet af få år, og som bidrager til løsning af de kommende årtiers vigtige og vanskelige opgaver.  Så ville debatten også opfylde formålet med universitetsreformerne.

69)    Svalastoga K: The Social Matrix of Creativity, i Festskrift til Fr. Zeuthen, Nationaløkonomisk Tidsskrift 1958, 332-338.