2021-10-24

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

1)    Nida-Rümelin J: Wider die Schmalspurs-Wissenschaften, Neue Zürcher Zeitung 28. 12. 2005, Int. Aus., p. 25.
2)    Fenchel T, Gregersen F (red): Baggrundsmateriale for Forskningspolitisk Årsmøde 3006, Det Kongelige Danske Videnskabers Selskab, København 2006.
3)    Witt-Hansen J: Filosofi, Gyldendal Kbh. 1988, 231-32; Jansen TB: Projekt Danvirk – Et tankeeksperiment, Futuriblerne 33 (2005), 4, 18-36.
4)    West Churchman, C: The Design of Inquiring Systems, Basic Books NY. 1971, p. 263.
5)    Læge
6)    Jansen, TB: Nutidens krav til fremtidens trafik – et eksempel, Futuriblerne 30 (2002), 1; Marchetti C: Infrastructure for Movements, TFSC 32 (1987), p. 373-393.
7)    Jansen, TB, Strandskov J: Valg af fremtid for dansk tekstilindustri, Handelshøjskolen i Herning, 1982, p. 6.
8)    Jansen TB: Andelsbevægelsen – model for dansk storhed og forfald, Futuriblerne 32 (2004), 2-5, 9-24.
9)    Jansen TB, Theisen, P: Danske fremtider – fremtidens Danmark: Projekt Danvirk, Futu-riblerne 33 (2005), 1, 2-24.
10)    Hollomond LH: Innovation and Society, i Att lyckas med innovationer, IAV-Meddelande 213, Stockholm 1978.
11)    Op. cit 2, p. 29.
12)    Jansen TB: Industriens dinosauros-problem, Futuriblerne 4 (1975-76), p. 49-74.
13)    Hansen PA, Serin G: Plast, Akademisk Forlag Kbh. 1989.
14)    Modis, T: Genetic Re-Engineering of Corporations, TFSC* 56 (1997), p. 107-118.
15)    Marchetti C: Society as a Learning System, TFSC 18 (1981), p. 267-282; Jansen TB: Danmark om ti år – ti brikker til et nyt billede, Kroghs Forlag Vejle, 2000.
16)    Ogburn WF: Social Change, Delta Book, ny. 1966. 16a) Bright JR.: Improving the In-dustrial Anticipation of Current Scientific Activity, TFSC 29 (1986), p. 1-12.
17)    Ascher W, Overholt WH: Strategic Planning and Forecasting, Wiley NY. 1983, p. 105-106; Jansen TB: Forudsigelser som forsvar mod fornyelse, Futuriblerne 32 (2004), 3-5, 61-62.
18)    Modis T: Conquering Uncertainty, McGraw-Hill NY. 1998.
19)    Rohner H: Interview i Neue Zürcher Zeitung 09. 08. 2006, Int.Aus. 182, p. 29.
20)    Moos R: Kommentar i Nature, 18. 05. 1978, p. 184.
21)    Jansen TB: Danmark om ti år, op. cit. 15, p. 73-80.
22)    Croce B. Æstetisk Breviarium, Gyldendal Kbh. 1960 (overs. fra italiensk); Engdahl H: Berøringens ABC, Areana og Arkiv for ny litteratur, 2004 (overs. fra svensk). Den mod-satte opfattelse er fremstillet af Favrholt D: Æstetik og filosofi, Høst Kbh. 2000.
23)    Cherry H: On Human Communications, 2. edt. MIT Press Camb. Mass. 1966.
24)    Zinkernagel P: Virkelighed, Munksgaard Kbh. 1988.
25)    Merton RK: Notes on Problemfindings in Sociology, i Merton RK. m.fl. (edt): Sociology Today, Basic Books NY. 1959, p. iv-xxxiv. Jansen TB, Sørensen P: Problemløsning, i Jansen TB: Skole i et samfund under forvandling, Chr. Erichsen Kbh. 1982, p. 107-124; Jansen TB, Sørensen P: Problemformulseringsteknik I-II, Futuriblerne 1990, 1-2 & 3-4.
26)    Ashby, WR: Design for a Brain, 2. edt. Chapman & Hall London 1960.
27)    Op. cit. 26, p. 80-99; Jansen TB, op. cit. 6, p. 21-26, Jansen, TB, op. cit. 3, p. 22-27.
28)    Jansen, TB: Assumptions of Futures Studies, TFSC 32 (1987), p. 203-224.
29)    Witt-Hansen J: Om generalisation og generaliseringsproblemer i de matematiske og historiske videnskaber, Københavns Universitets Festskrift 1963.
30)    Modis T: Prediction, Simon and Schuster NY. 1992; Jansen TB, op. cit 15..
31)    Op. cit. 4, p. 10-11.
32)    Op. cit. 4, første del, p. 3-205; Mitroff II, Turoff M: Technological Forecasting and Assessment: Science and/or Mythology? TFSC 5 (1973), p. 113-134.
33)    Braithwaite RB: Scientific Explanations, Harper & Rowe NY. 1960.
34)    Popper KR: The Logic of Scientific Discovery, Harper and Rowe NY., 2. edt. 1965.
35)    Planck M: Where is science going? Allan and Unwin London 1933, p. 174-179.
36)    Modis T: Forecasting the Growth of Complexity and Change, http://ourworld.compuserve.com/homepages/modis/TedWEB.htm, 17-04-05.
37)    Kragh H, Nielsen H, Kjærgaard PC: Dansk Naturvidenskabs historie I-IV, Aarhus Universitets Forlag Aarhus 2006.
38)    Jansen TB: Sygdomsbekæmpelse og Sundhedsbevarelse, Futuriblerne 27 (1999), 2, 9-22.
39)    Henrichsen C: Moderne Retsvidenskab, Jurist- og Økonomforbundets forlag 2001, p. 171-178.
40)    Witt-Hansen J: Historisk Materialisme, Berlingske Leksikon Kbh. 1973. Witt-Hansen J. Indledning, i Marx K: Kapitalen, Rhodos Kbh. 1970, p. 5-88.
41)    Jansen TB: Miljø, videnskabelighed, samfundsudvikling, Futuriblerne 33 (2005), 3, 4-11.
42)    Typisk repræsentant for den naturvidenskabeligt orienterede skole: Lundberg GA: Foundations of Sociology, McKay NY. 1964. Tilsvarende repræsentant for den humani-stisk orienterede skole: Berger PL: Invitation til Sociologi, Rhodos Kbh. 1968 (overs. fra amerikansk).
43)    Simmel G: Individuum und Gesellschaft in Lebensanschauung des 18. und 19. Jahrhunderts, i Grundfrage der Soziologi, Berlin 1917.
44)    Svalastoga K: Social Differentiation, McKey NY. 1965, p. 40-70.
45)    Jansen TB: Fra huleboer til rumvæsener, Futuriblerne 31 (2003), 5, skema 4.
46)    L. Otto: Rask eller lykkelig, Komiteen for Sundhedsoplysning, Kbh. 1998; op. cit. 41, p.22-24; op. cit 38.
47)    Beck U: Risk Society, Sage Publications London 1992, (overs. fra tysk).
48)    Bowonder B, Linstone HA: Notes on the Bhopal Accident, TFSC 32 (1987), 183-202.
49)    Snow CP: The Two Cultures – and a Second Look, NY. 1964.
50)    Jansen TB: Massekommunikationsmidler i Danmark, Paludan Kbh. 1967, p. 13.
51)    Arnoldi J: Medier i vidensamfundet og viden i mediesamfundet, i Kjærgaard RS: Elfenbenstårnet, Aarhus Universitets Forlag Aarhus 2006, p. 56.
52)    Jansen TB. Projekt Back4work, Futuriblerne 33 (2005), 2. p. 15-16.
53)    Jansen TB: De sidste 20 år og de næste 35 år, Futuriblerne 34 (2006), 1, 10-12.
54)    Op. cit. 6.
55)    Marchetti C: When will the Hydrogen Come? Hydrogen Energy 10 (1985), 215-219.
56)    Syntetik Biologi, Neue Zürcher Zeitung, 232. 08. 2006, Int. Aus. 194, p. 29.
57)    Jansen TB: Ledelse, Udvikling, Økonomi II – teknikker, Futuriblerne 30 (2002), 4-5, 24-29.
58)    Finocchiaro MA: Retrying Galileo 1633-1992, Univ. of Chicago Press, Chicago 2005.
59)    Jansen, TB: Nye aftaleformer – fra udlicitation til outsourcing, Futuriblerne 31 (2003), 3-4, 27-31; Jansen, TB: Sygehusreformer – en reform i blinde, Futuriblerne 32 (2004), 1-2, p. 23-30.
60)    Frank VC: Wider die akademische Eingrenzung der Geschichtsforschung, Neue Zürcher Zeitung 28. 08. 2006, Int. Aus 198, p. 29.
61)    Op. cit. 57; Jansen TB: Ledelse, Udvikling, Økonomi I, Futuriblerne 30 (2002), 3.
62)    Jansen: Irak og folkeret; Irak-krigen: Hvorfor? Hvorfor ikke? Futuriblerne, 31 (2003), 1, 24-32.
63)    Op. cit. 4, 2. del, p. 209-272. Cottrell R: No Ghost in the Machine, Heinemann, London 1989.
64)    Jansen TB: Backcasting for den pædagogiske verden, i S.E. Pedersen m.fl. (red) Ægget eller hønen? Kroghs Forlag Vejle,  2001.
65)    Op. cit 52.
66)    Møller P, Geiker M: The virtual Classroom, DTU BYG, Indlæg på Knud Højgaard Conference 2005; Jansen, TB: Strategic Issues of Informatics in Education, Learning and Computing 8 (1992), p. 61-70.
67)    Faure E (edt): Learning to be, Unesco Harrap, London 1972.
68)    Jansen TB: Skolen i det 21. århundrede, i Jansen TB (red): Skolens fremtider, Selskabet for Fremtidsforskning/Fremad 1997.
69)    Svalastoga K: The Social Matrix of Creativity, i Festskrift til Fr. Zeuthen, Nationaløkonomisk Tidsskrift 1958, 332-338.
70)    Jansen TB: Note om Zinkernagels videnskabsteori, i Danvirk – Et tankeeksperiment, op. cit. 3.
71)    Hartnack J: Mennesket og Sproget, Berlingske Leksikon Kbh. 1971, p. 64-80.
72)    Jansen TB: Modeller for teorikonstruktion, ikke offentliggjort materiale, 1974, p. 114 – 123.
73)    Jansen TB: Udviklingsteori, ikke offentliggjort materiale, 2002, p. 278-280.