2021-10-24

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Sociale organisationer – herunder universiteter – bliver ofte fremstillet som om de var givne og konstante emner – trods praktiske erfaringer om, at organisationer altid udvikles. Man underforstår en mekanistisk betragtningsmåde, som om sociale organisationer var livløse systemer. Tilsvarende fremstilles videnskab ofte som en trinvis udvidelse af den eksisterende viden, hvor forskerne ‘bygger ovenpå’ det eksisterende fundament af viden – selv om fx Plancks kvanteteori repræsenterede et dybtgående brud med den fysiske virkelighed dengang. Endelig bliver fremtid ofte forvekslet med forestående punkter på den naturvidenskabelige tidslinie, selv om naturvidenskaberne ikke skelner mellem fortid og fremtid.

I afsnit 2.1 opstilles et forenklet begrebsapparat for beskrivelse af organisationer, der altid udvikles, og i afsnit 2.2 benyttes begrebsapparatet til beskrivelse af videnskabelig udvikling. Endelig indeholder afsnit 2.3 stikord til en debat om de kommende årtiers universitetsudvikling.