2021-10-24

Futuriblerne

50 år udgivelser om dansk fremtidsforskning

Universitetsreformerne afspejler et folketingsflertals forestillinger om, hvordan forskningen og den højere uddannelse i Danmark styrkes over de kommende årtier. Disse forestillinger er sammenfattet i fire begrundelser for reformerne. Gennemgangen af disse begrundelser viser, at de ikke eller kun delvist understøttes af videnskabelige undersøgelsesresultater. Universitetsreformer, der ikke understøttes af videnskabelige erfaringer, er selvmodsigende i den forstand, at reformerne ikke anerkender den forskning, som de skal eller siges at skulle styrke.

Fusioner, centraliseret ledelse og to nye forskningsråd og fonde skaber nye rammevilkår for forskere, lærere og studerende på de enkelte institutter. De ny rammevilkårs betydning i det daglige er formentligt begrænset. Fx vil medarbejdere og studerende på Farmaceutisk Højskole næppe mærke meget til, at højskolen blev en del af Københavns Universitet.

Såvel meget restriktive krav som ingen krav til de enkelte institutter og fag kan hæmme udviklingen; når bortses herfra spiller rammevilkårene samme rolle for universitetets medarbejdere og studerende som vejret for landmanden. Både universitetsmedarbejderen og landmanden indretter sig bedst muligt på de foreliggende vilkår. Det er ikke vilkårene, men medarbejderens og landmandens kompetencer, der bestemmer resultater og målopfyldelse. Det udelukker hverken den universitetsansatte eller landmanden fra at beklage sig over vilkårene.

Universitetsreformerne tjener næppe forskningens og den højere uddannelses interesser, men de har formentlig heller ikke stor indflydelse på den forestående udvikling i forskningen og den højere uddannelse i Danmark.

Samfund som det danske står overfor grundlæggende omstillingskrav i disse år – svarende til omstillingen i 1880erne og ’90erne fra landbrugs- til industrisamfund. Omstillingskravene omfatter også universiteterne. Universitetsreformer, der ikke forbereder omstillingen, er af den grund utilstrækkelige. Næste afsnit indeholder en alternativ beskrivelse af universiteternes hidtidige og forestående udvikling.